Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil
Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2022 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci června 2022 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 282 932 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 30. 6. 2022 celkem 282 932 osob, z toho 143 293, tj. 50,6 % byly ženy. V mezikrajském srovnání je náš region populačně nejslabší, žije zde pouze 2,7 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel kraje v 1. pololetí 2022doznal od počátku roku úbytek o 278 osob. Tento úbytek byl způsoben vlivem záporného přirozeného přírůstku, kdy zemřelo o 540 osob více, než kolik se jich narodilo. Naopak migrační saldo vykázalo kladnou hodnotu (262 osob).

Všechny okresy našeho kraje zaznamenaly ve sledovaném období záporný přirozený přírůstek. V okrese Cheb došlo jako v jediném, vlivem vysokého migračního přírůstku, k nárůstu počtu obyvatel oproti počátku roku, a to o 204 osob. Naopak výrazný pokles počtu obyvatel zaznamenal ve sledovaném období okres Sokolov (- 285 obyvatel).

Od 1. ledna do 30. června 2022 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 201 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 155 dětí, tj. o 11,4 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 42,6 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 221, tj. na 18,4 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 708, tj. 59,0 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,2 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (63,0 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Cheb (53,6 %).

V 1. pololetí 2022uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 546 sňatků, náš kraj tak zaznamenal meziroční nárůst počtu sňatků ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, a to o 92, tj. o 20,3 %.

Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (41,4 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 55,3 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

V 1. pololetí 2022 zemřelo v České republice 59 661 osob, což bylo o 17 043, tj. o 22,2 % méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji dosáhl ve sledovaném období počet zemřelých 1 741 osob. Ve srovnání s 1. pololetím minulého roku, tak došlo k výraznému snížení počtu zemřelých (o 1 088 osob, tj. o 38,5 %).

Nižší počet zemřelých vykazovaly meziročně všechny regiony ČR bez výjimky. V našem kraji byl přitom tento pokles nejvýraznější, což je dáno velmi vysokou úmrtností na počátku minulého roku. Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (32,5 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (27,5 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) v Karlovarském kraji dosahovala hodnoty 1,7 ‰, což je třetí nejnižší hodnota v celé ČR a nedosahuje na průměr ČR (2,2 ‰).

V 1. pololetí 2022se na území České republiky přistěhovalo 33 845 osob a 15 163 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 2 023 obyvatel, z toho bylo 48,5 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 53,4 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 46,6 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 1 761 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 72,1 % všech vystěhovaných a do ciziny 27,9 %.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře