Počet obyvatel se v Karlovarském kraji zvýšil, Migrace zvýšila počet obyvatel Karlovarského kraje 
Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2023 zvýšil, a to důsledkem kladného migračního salda. Na konci března roku 2023 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 546 obyvatel, z nichž 51,2 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Počet obyvatel České republiky se v průběhu prvního čtvrtletí roku 2023 zvýšil o 23 091 na 10 850 620. Přírůstek zajistilo kladné saldo zahraniční migrace (31 333), ve kterém nadále dominovali občané Ukrajiny, zejména pak ti s udělenou dočasnou ochranou.

V Karlovarském kraji na konci března roku 2023 žilo celkem 294 546 obyvatel, z toho 150 930, tj. 51,2 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel zvýšil v okresech Cheb (o 820)  a Karlovy Vary (o 179), naopak úbytek byl zaznamenán v okrese Sokolov (o 48).

Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí roku 2023 doznal od začátku roku přírůstek o 951 osob, a to zejména vlivem migračního salda, které vykázalo kladou hodnotu, do kraje se přistěhovalo o 1 363 osob více než kolik se jich vystěhovalo. V našem kraji zemřelo ve sledovaném období 934 osob, to je o 412 osob více, než kolik se jich narodilo.

Od 1. ledna do 31. března roku 2023 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 522 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 74 dětí, tj. o 12,4 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 44,3 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 100, tj. na 19,2 % již doma čekali nejméně dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 303, tj. 58 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,1 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (63,9 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (50,3 %).

V 1. čtvrtletí roku 2023uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 121 sňatků, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu sňatků ve srovnání se stejným obdobím roku 2022, a to o 11, tj. o 8,3 %. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (36,4 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 50,4 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 30 253 osob, což bylo o 1 864, tj. o 5,8 % méně než ve stejném období loňského roku.

V Karlovarském kraji zemřelo 934 osob, z toho 495 mužů, v porovnání se stejným obdobím minulého roku se tak počet zemřelých v našem kraji prakticky nezměnil.

Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (292, tj. 31,3 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (282, tj. 30,2 % všech zemřelých v kraji).

V 1. čtvrtletí roku 2023se na území České republiky přistěhovalo 41 315 osob a 9 982 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 2 818 obyvatel, z toho bylo 40,3 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 43,0 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 57,0 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 1 455 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 80,5 % všech vystěhovaných a do ciziny 19,5 %.

Další informace:

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře