Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 opět snížil, a to důsledkem přirozeného i migračního úbytku obyvatelstva. Na konci září roku 2020 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 293 789 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 30. 9. roku 2020 celkem 293 789 obyvatel, z toho 148 613 tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2020doznal od začátku roku úbytek o 875 osob. Na tomto snížení se podílel jednak vliv záporného přirozeného přírůstku (-615 osob), tj. převaha zemřelých nad narozenými, tak i vliv migračního úbytku, tzn. že se více osob z kraje vystěhovalo než kolik se do něj přistěhovalo (-260 osob).

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel ve všech okresech Karlovarského kraje snížil. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Sokolov (o 358), nejméně pak v okrese Cheb (o 233 osob).

Od 1. ledna do 30. září roku 2020 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 039 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 98 dětí, tj. o 4,6 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,4 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 417, tj. na 20,5 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 1 295, tj. 63,5 % narodilo mimo manželství. Jedná se o nejvyšší podíl v rámci celé České republiky. Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (66,5 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (61,4 %).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 84 971 osob, což bylo o 1 037 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 123 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 2 654, z toho bylo 1 405 mužů a 1 249 žen.

Mezi zemřelými jich bylo v našem kraji nejvíce ve věku 70 až 79 let (30,0 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) činila v kraji 1,5 ‰.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2020uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 1 060 sňatků, což je o 21,3 % méně než ve stejném období minulého roku. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (39,9 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 57,4 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 488 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, a to o 35, tj. o 6,7 %. Společný návrh na rozvod podalo 216 manželů (44,3 % všech rozvodů). Více než v polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2020se na území České republiky přistěhovalo 41 152 osob a 25 939 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 2 317 obyvatel, z toho bylo 53,3 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 60,8 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 39,2 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 2 577 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 78,6 % všech vystěhovaných a do ciziny 21,4 %.

Zdroj: Český statistický úřad

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře