Cizinci v Karlovarském kraji

K 31. 12. 2020 žilo v Karlovarském kraji celkem 22 032 cizinců, to představuje 7,5 % z celkového počtu obyvatel kraje a zároveň se jedná o druhý největší podíl mezi regiony ČR po Hlavním městě Praze.

Nejpočetnější skupinu tvořili Vietnamci (29,6 %), dále potom Ukrajinci (16,9 %), Němci (12,8 %), Slováci (11,2 %) a Rusové (9,7 %). Zaměstnaných cizinců bylo v Karlovarském kraji celkem 18 966, z toho 8 280, tj. 43,7 % byly ženy.

Podle výsledků Ředitelství služby cizinecké policie žilo v Karlovarském kraji k 31. 12. 2020 celkem 22 032 cizinců, z nichž 43,6 % byly ženy. Počet cizinců v našem kraji vykazuje rostoucí tendenci. V roce 2020 se jejich počet oproti minulému roku zvýšil o 754 osob, tj. o 3,5 % a za posledních dvacet let došlo dokonce k jejich dvojnásobnému nárůstu. Ve srovnání s minulým rokem se počet cizinců zvýšil ve všech regionech ČR kromě Moravskoslezského kraje (pokles o 1 267 osob, tj. o 4,4 %), naopak k nejvyššímu nárůstu počtu cizinců došlo pak v Jihomoravském (o 11,0 %) a Středočeském kraji (o 9,9 %).

Současně s počtem narůstá i podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel. Nejvyšší podíl cizinců vykazuje Hlavní město Praha (17,1 %). V Karlovarském kraji je tento podíl druhý nejvyšší, na konci roku 2020 činil 7,5 %. Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel doznal meziroční nárůst ve všech regionech ČR, nejvyšší pak v Hlavním městě Praze, a to o 1,2 procentního bodu. V Karlovarském kraji činil tento nárůst 0,3 procentního bodu.

Mezi okresy Karlovarského kraje vykazují vysoký počet cizinců okresy Karlovy Vary a Cheb, naopak v okrese Sokolov žije pouze 14,8 % všech cizinců v kraji.

Meziroční nárůst počtu cizinců vykázaly všechny okresy v ČR. V našem kraji vzrostl počet cizinců nejvíce v okrese Cheb (nárůst o 372, tj. o 4,4 %).

Zaměříme-li se na věkovou strukturu cizinců, pobývajících na území Karlovarského kraje, tak zjistíme, že nejvíce zastoupenou je kategorie produktivního věku 30 až 54 let. V tomto věkovém rozmezí žije v našem kraji téměř 11 tis. cizinců, což představuje polovinu všech cizinců žijících v kraji. Průměrný věk cizinců v našem kraji je 41,3 roku, muži přitom vykazují vyšší průměrný věk (42,3 roku) než ženy (40,1 roku).

Nejpočetnější skupinu cizinců v Karlovarském kraji tvořili Vietnamci, kterých bylo podle údajů z Ředitelství služby cizinecké policie k 31. 12. 2020 celkem 6 527. To je 29,6 % všech cizinců v našem regionu. Mezi další nejvíce zastoupené skupiny cizinců patřily osoby z Ukrajiny (16,9 %),  Německa (12,8 %), Slovenska (11,2 %) a Ruska (9,7 %).

Zhruba polovina Vietnamců žije v okrese Cheb. Z věkové struktury vietnamské populace je patrné, že občané z Vietnamu zde našli nový domov a zakládají rodiny. Téměř polovina cizinců (45,6 %) v Karlovarském kraji žije v okrese Karlovy Vary. V tomto okrese je přitom 52,7 % všech Ukrajinců a dokonce 75,8 % všech Rusů žijících v Karlovarském kraji.

Ve sledovaném období bylo v Karlovarském kraji zaměstnáno celkem 18 966, z toho 8 280, tj. 43,7 % žen. K 31. 12. 2020 evidovaly úřady práce v našem kraji celkem 14 317 cizinců, z toho 6 459 tvořily ženy. Platné živnostenské oprávnění mělo celkem 4 649, tj. 24,5 % z celkového počtu zaměstnaných cizinců v kraji.

Z okresů našeho kraje vykazoval nejvíce zaměstnaných cizinců okres Cheb (9 312), naopak nejméně cizinců bylo zaměstnaných v okrese Sokolov (1 698).

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře