Nominujte osobnosti na nejvyšší ocenění města Karlovy Vary

Nominujte osobnosti, které jsou hodné nejvyšších městských ocenění

Pomozte městu najít výjimečné osobnosti hodné nejvyšších městských ocenění. Cenu města Karlovy Vary a čestné občanství mohou získat i vámi navržení kandidáti.

Ocenění uděluje městské zastupitelstvo osobnostem, které jsou svým životem, dílem a aktivitami spojené s městem Karlovy Vary. Návrh na udělení ocenění můžete podat písemně až do poloviny ledna. Nominaci včetně podrobného zdůvodnění zašlete do 15. ledna 2022 na adresu Magistrátu města Karlovy Vary, odbor kancelář primátora, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary.

Ceny města a čestná občanství jsou vybraným osobnostem udělovány při slavnostní příležitosti, obvykle v průběhu slavnostního večera města při Zahájení lázeňské sezóny. Tento slavnostní akt se v předchozích dvou letech v důsledku protiepidemických opatření a omezení společenských akcí v obvyklém termínu neuskutečnil a nepodařilo se uspořádat podobně důstojnou alternativu. Věříme, že v letošním roce bude situace pořádání slavnostních večerů více nakloněna.

Čestné občanství města jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města je udělováno jako:
 • výraz ocenění mimořádných zásluh o město Karlovy Vary;
 • zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města;
 • zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu;
 • zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Karlovy Vary;
 • čestné občanství města Karlovy Vary může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní příslušnosti.
Cena města Karlovy Vary se uděluje jednotlivcům i kolektivům jako morální ocenění:
 • autorům významných literárních, uměleckých a jiných děl se vztahem k městu Karlovy Vary,
 • autorům důležitých objevů, ceněných odbornou veřejností, se vztahem k městu Karlovy Vary
 • autorům významných vědeckých prací se vztahem k městu Karlovy Vary
 • osobnostem, které podaly mimořádný výkon a/nebo dosáhly významných úspěchů ve svém oboru se vztahem ke Karlovým Varům;
 • osobnostem, jejichž činnost představovala či představuje pro město Karlovy Vary výjimečný přínos,
 • občanům Karlových Varů za celoživotní dílo ve prospěch města Karlovy Vary.

Adresa pro podávání návrhů: Magistrát města Karlovy Vary, odbor kancelář primátora, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Zdroj a foto: Magistrát města Karlovy Vary

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře