Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka práce

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci listopadu 2020 celkem 10 198 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 631 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 5,11 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 2,21 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v měsíci listopadu největší nezaměstnanost okres Karlovy Vary.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 11. 2020 evidováno na úřadech práce celkem 10 198 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 631, tj. 94,4 % dosažitelných. Počet uchazečů se meziměsíčně zvýšil o 1,7 %. Přibližně polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (51,0 %, tj. 5 199). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 509 (5,0 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 885 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 47,3 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,1 let a nezaměstnaní byli o 0,2 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 11. 2020, zjistíme, že 41,9 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 269). Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech Karlovarského kraje 34,6 % všech uchazečů o zaměstnání po dobu do třech měsíců a došlo tak k výraznému nárůstu tohoto podílu oproti stejnému období minulého roku. Toto bylo pravděpodobně ovlivněno mimořádnou situací na pracovním trhu v souvislosti s koronavirovou pandemií. Ve srovnání s koncem února letošního roku došlo v posledních sedmi měsících k  nárůstu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 17,8 % (z 2 994 k 29. 2. 2020 na 3 527 k 30. 11. 2020).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 982 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k nárůstu těchto uchazečů o 6,7 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 428, tj. 47,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 272 Kč.

V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj k uvedenému datu třetího nejvyššího podílu nezaměstnaných (5,11 %) po Moravskoslezském (5,28 %) a Ústeckém (5,20 %) kraji. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v Pardubickém (2,59 %) a Jihočeském kraji (2,79 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v měsíci listopadu největší nezaměstnanost okres Karlovy Vary. Podíl  nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,67 %. V meziokresním srovnání tak tento okres obsadil celkové 72. místo v pomyslném žebříčků okresů, od začátku roku si tak pohoršil o 44 příček.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (3,98 %), který se umístil na 55. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti únoru 2020, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 14. příčce, tak doznal rekordní pokles o 41 příček.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 59 okresech ČR. Největší pak v okresech Jeseník (o 17,8 %) a Jindřichův Hradec (o 10,6 %). Ve zbývajících 18 okresech ČR byl zaznamenán meziměsíční pokles nezaměstnanosti. Nejvíce klesl počet nezaměstnaných v okresech Tachov (o 3,9 %), Mladá Boleslav (o 2,6 %) a Plzeň-město (o 2,5 %).

Ve všech okresech Karlovarského kraje došlo k meziměsíčnímu nárůstu nezaměstnanosti, nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary (o 3,2 %).

Na konci sledovaného měsíce roku 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 4 612 volných pracovních míst, z toho 15,3 % pro absolventy a mladistvé a 2,8 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst se meziměsíčně prakticky nezměnila.

Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 257) a Plzeňském kraji (6 790). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 057) a Moravskoslezském kraji (1 257).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,15). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,21, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,35 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,86). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,38) a  Pardubickém kraji (0,45).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,23 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,17 uchazečů.

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zdroj: Český statistický úřad

Aktuální nabídka volných pracovních míst v Karlovarském kraji

https://karlovarsko.pracevkraji.cz

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře