Fond spravedlivé transformace, Karlovarský kraj je připraven na transformaci související s plánovaným útlumem těžby. Spouští výzvu k předkládání strategických projektů, Vedení Karlovarského kraje žádá o setkání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem
Město Sokolov se hodlá aktivně zapojit do přeměny regionu při využití peněz z Operačního programu EU Spravedlivá transformace. Jedná se o nový program pro období 2021 až 2027 zaměřený na řešení dopadů při odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Cílem podpory je především zajistit dostatek pracovních míst pro lidi, kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí.

Program bude financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci. O přípravě regionu na možnost čerpat peníze z tohoto fondu, o možném zapojení města i případné spolupráci mezi obcemi na území Sokolova jako obce s rozšířenou působností debatovala starostka Renata Oulehlová a místostarostové Jan Picka a Karel Jakobec s Jiřím Štěrbou, vedoucím oddělení projektových činností Krajského úřadu Karlovarského kraje. „Chceme připravit například projekty zaměřené na rozvoj zaměstnanosti. K tomu lze využít třeba prostory bývalého železničního depa, kde mohou vzniknout místa pro podnikání,“ konstatoval místostarosta Karel Jakobec.

Kraj má šanci získat v nadcházejících letech miliardy korun z Evropské unie na přeměnu regionu po útlumu těžby hnědého uhlí a na tvorbu nových pracovních míst. Připravenu má už přes stovku projektů v několika souhrnných oblastech za více než 70 miliard korun. Útlumem těžby uhlí bude nejcitelněji zasaženo především Sokolovsko. „U většiny projektů se prolíná téma vzniku nových pracovních míst, využití obnovitelných zdrojů, odpadové hospodářství, věda a výzkum, ekonomická diverzifikace, budování atraktivních odvětví,“ uvedl Jiří Štěrba.

Mezi projekty je například využití průmyslových zón Silvestr a Přátelství na Sokolovsku, resocializace jezera Medard u Sokolova, kde se počítá s bytovou výstavbou a  rekreačním využitím jezera, projekt Battery Value Chain Sokolov zaměřený na zpracování, výrobu a recyklaci baterií z lithia v odkalištích. Dále energetické využití odpadu v regionu, rozvoj infrastruktury Integrovaného záchranného systému včetně digitalizace, rozvoj terapeutické krajiny a jejího dopadu na život obyvatel nebo projekty v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. Spuštění operačního programu k Fondu spravedlivé transformace se očekává začátkem roku 2022.

Vedení kraje se nyní obrátilo na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby při přerozdělení peněz mezi jednotlivé prioritní osy programu vzali v úvahu situaci toho nejslabšího ze tří strukturálně postižených regionů v České republice.

Zdroj: Město Sokolov,

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře