Město Ostrov mění způsob přidělování plně zrekonstruovaných bytů

Město Ostrov disponuje cca 800 byty. V rámci finančních možností města prochází bytový fond opravami. Některé byty však vyžadují celkovou rekonstrukci, jež znamená zvýšení nákladů.

Právě z důvodu finanční náročnosti město Ostrov zvážilo změnu způsobu pronájmu bytů, které prošly celkovou rekonstrukcí.

Dosud byly byty přidělovány dle pořadníků, ale právě plně zrekonstruované byty budou nově přidělovány v souladu se Zásadami pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov, které Rada města Ostrov schválila na svém jednání dne 2.2. 2021. Město Ostrov si od tohoto kroku slibuje zvýšení příjmu za pronájem bytů. Získané finanční prostředky budou opět investovány, a to jak do běžných oprav bytů, tak do celkových rekonstrukcí bytů.

Dle nových zásad bude nájemce vybrán pomocí výběrového řízení zahájeného vyvěšením Oznámení o zahájení výběrového řízení na úřední desce MÚ a zveřejněním na webových stránkách (www.ostrov.cz). 

Půjde o tzv. obálkovou metodu, kdy zájemci budou nabízet výši nájmu, kterou jsou ochotni hradit. Nabídka výše měsíčního nájemného za 1m² podlahové plochy daného bytu, nesmí být nižší než 80 Kč. Za předpokladu, že žadatelé splní všechny stanovené podmínky, se pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, že se na prvním místě umístí nejvyšší nabídka za 1 m² podlahové plochy bytu (v případě rovnosti nabídek má přednost žádost s dřívějším datem a časem podání). Konečné rozhodnutí o určení nájemce vzešlého z výběrového řízení vydá rada města svým usnesením.

Výběrového řízení se budou moci zúčastnit žadatelé, kteří již mají podánu žádost o přidělení bytu a jsou zařazeni v pořadníku na byt stejně jako ti, kteří v žádném pořadníku zařazeni nejsou. Současné pořadníky nebudou v tomto nijak zohledňovány a zůstávají v platnosti i nadále, ovšem bez výběrového řízení bude žadatelům z pořadníku nabídnut vždy pouze byt, který neprošel celkovou rekonstrukcí. 

Plné znění Zásad pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov je zveřejněno na webových stránkách města Ostrov (Témata-Bydlení-Pravidla), v listinné podobě jsou k dispozici na Odboru majetku a investic. 

Zdroj: Město Ostrov

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře