Rada kraje vybrala dodavatele na zatemnění a úpravu akustiky atria Císařských lázní
Vypovězením memoranda k Císařským lázním ubyla Karlovým Varům velká starost. Zastupitelé města zrušili memorandum uzavřené s Karlovarským krajem v roce 2018. To se týkalo rekonstrukce Císařských lázní a město v něm deklarovalo, že finančně zajistí vestavbu koncertního sálu, který bude následně využívat Karlovarský symfonický orchestr.

„Memorandum bylo uzavřeno v dobré víře a snaze pomoci orchestru i samotným Císařským lázním. Nicméně za současných podmínek, kdy dochází ke změně postupu prací, máme obavy z možných problémů. V momentě, kdy nové vedení kraje začalo měnit projekt celé rekonstrukce této památky a začalo se zasahovat do schváleného harmonogramu prací, je lepší nechat vedení kraje, ať si vše vyřeší po své linii a memorandum ukončit,“ vysvětluje primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Ta společně s dalšími kolegy a některými krajskými zastupiteli zastává názor, že se do schváleného projektu zasahovat nemělo, rekonstrukce památkově chráněného objektu měla proběhnout podle schválených podmínek a teprve poté se mělo začít diskutovat o vestavbě sálu a dalších detailech. „Byli jsme opravdu připraveni pomoci a hledat cesty k vyřešení koncertního sálu. Domníváme se však, že se celý proces rekonstrukce stal zmatečný a nekoncepční. Dle našeho názoru stále trvá velké riziko nesplnění dotačních podmínek a vracení mnoha set milionové dotace. A my jako město nechceme u těchto problémů asistovat,“ doplňuje náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). Vedení města proto velmi kvitovalo rozhodnutí zastupitelů memorandum ukončit a dále trvá na tom, že dodrží veškeré své závazky týkající se stomilionové finanční podpory rekonstrukce a předání hotové projektové dokumentace na vestavbu koncertního sálu.

Postup rekonstrukce Císařských lázní dlouhodobě kritizuje celá krajská opozice, která nelibě nese nejen prodražování celého projektu. Ta současně rozumí důvodům zrušení memoranda ze strany města, jako následku chování a počínání Petra Kulhánka.

„Již nyní diskutujeme s krajem o budoucím pronájmu koncertního sálu a dalších prostor pro náš symfonický orchestr. S tím problém nemáme, protože veškerou právní i finanční odpovědnost za rekonstrukci Císařských lázní nyní nese Karlovarský kraj a my s ním po skončení rekonstrukce uzavřeme regulérní nájemní smlouvu mezi městem a krajem o využívání prostor našimi symfoniky,“ doplňuje primátorka.

Postup rekonstrukce Císařských lázní dlouhodobě kritizuje celá krajská opozice, která nelibě nese nejen prodražování celého projektu. Obává se, že právě kvůli vestavbě koncertního sálu nenaplní projekt dotační podmínky, zákon o veřejných zakázkách a termíny dokončení. „Byla by to pro kraj naprostá katastrofa, kdyby došlo k porušení dotačních podmínek a musela se vracet státní více než čtyřistapadesátimilionová dotace, kterou se podařilo dojednat,“ upozorňuje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová. Ta současně rozumí důvodům zrušení memoranda ze strany města, jako následku chování a počínání Petra Kulhánka. „Místo, aby krajská vláda pod jeho vedením memorandum dodržovala, což bylo v zájmu Karlovarského kraje, přebírá v tuto chvíli veškerou zodpovědnost, včetně financování. Jsem opravdu zvědavá, jak se k tomu postaví koaliční krajští zastupitelé, zejména ti z oblasti Sokolov a Cheb.”

Zdroj: Tisková zpráva, foto: Facebook

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře