Lázeňské lesy Karlovy Vary začaly v karlovarských lesních porostech budovat tůně
Lázeňské lesy Karlovy Vary začaly v karlovarských lesních porostech budovat tůně. Lokality pro vyhloubení dvanácti tůní o celkové rozloze 2000 mbyly vytipovány ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK), Správou Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Slavkovský les, která projekt také finančně podpoří. Nové krajinné prvky jsou navrženy tak, aby přispěly k lepšímu hospodaření s vodou a zároveň se staly domovem pro rostliny a živočichy vázané na vodu.

Lokality pro vyhloubení nádrží byly vybrány na místech, kde se přirozeně zadržuje voda. Tvar tůní bude nepravidelný a členitý. Dno a břehy jsou bagrem urovnávány tak, aby vznikla stanoviště vhodná pro rozvoj rostlinných i živočišných společenstev vázaných na vodu. Hloubka bude kolísat od mělkých prohřátých partií zarůstajících litorální vegetací až po hlubší části, které umožní obojživelníkům přezimování na dně nádrže v nezámrzné hloubce.

Vytěžený sediment bude použit k modelaci terénu v bezprostředním okolí tůní a k tvorbě drobného zemního valu. V zemních valech jednotlivých tůní bude vytvořen snížený průleh pro případný soustředěný odtok vody z tůní při vyšších vodních stavech. Průleh bude opevněn kamenným pohozem.

Finanční příspěvek na vybudování tůní poskytne lázeňským lesům AOPK. Jednotlivé tůně totiž leží ve II. a III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny Slavkovského lesa a prováděná opatření mají přispět k ochraně přírody a jsou budována v souladu s platným plánem péče o CHKO Slavkovský les.

Zdroj a foto: Lázeňské lesy Karlovy Vary


,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře