Lanová dráha na Dianu bude jezdit tišeji a plynuleji
Důležitou a velmi nákladnou rekonstrukcí prochází v těchto dnech lanová dráha na karlovarskou rozhlednu Diana.

Lanovku provozuje Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV), který má na nezbytně nutné opravy vyčleněny téměř čtyři miliony korun. Podle předsedy představenstva DPKV Jiřího Vaněčka se většina prací bude týkat spodní části dráhy.

„Pro větší komfort cestujících je třeba provést opravu kolejových styků. Tato oprava se týká celé délky lanové dráhy a jejím cílem je plynulejší a hlavně klidnější jízda. A to jak ve směru nahoru, tak i ve směru dolů,“ říká předseda představenstva.

Ve spodní části lanovky je pak třeba vyřešit zejména problém povrchové vody stékající do dráhy. Právě povrchové vody působí v korytě velké problémy betonovým konstrukcím. „Proto dojde v první řadě k odvedení těchto povrchových vod mimo koryto lanovky a následně bude vyčištěn betonový žlab od nánosů. Poté bude provedena oprava vtokové jámy a na závěr sanace všech betonových povrchů,“ doplňuje Jiří Vaněček.

Lanová dráha na rozhlednu Diana je v provozu od roku 1912. V letech 1981 až 1989 prošla kompletní rekonstrukcí, kde se opravy týkaly stanic lanovky, výměny vozů a oprav celého kolejiště. Poté následovala řada dalších dílčích a menších oprav a úprav, které ale skončily v roce 2013.

„Lanová dráha prochází pravidelně přísnými zákonnými revizemi podle Drážního zákona. Jsem rád, že tyto
podmínky pravidelně splňuje a je to dáno zejména nemalými financemi, které jsme do lanové dráhy investovali do již zmiňovaného roku 2013. Další peníze jsme do lanovky investovali v roce 2020, kdy se opravovaly trativody, zdi a odtoky. Následně přišel covid-19, který nás přibrzdil a nyní proto přicházíme s dalšími nutnými opravami, které opět zajistí plynulý a bezproblémový provoz velmi oblíbené lanovky,“
uzavírá předseda představenstva.

Foto: DPKV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře