Kriminalita v Karlovarském kraji v roce 2022
Kriminalita v Karlovarském kraji – V roce 2022 bylo v Karlovarském kraji spácháno celkem 4 939 trestných činů, což je o 1 185, tj. o 31,6 % více než v minulém roce. Nejvíce registrovaných trestných činů bylo zaznamenáno v okrese Karlovy Vary (1 917). Objasnit se podařilo ve stejném období celkem 2 650 trestných činů.

V Karlovarském kraji bylo v roce 2022 podle údajů Policejního prezidia ČR registrováno 4 939 trestných činů, ve srovnání s minulým rokem tak došlo k jejich výraznému nárůstu o 31,6 %. Jedná se o největší nárůst v rámci celé ČR. Ke zvýšení kriminality ve srovnání s předcházejícím rokem došlo ve všech regionech ČR bez výjimky.

Důležitým ukazatelem je počet registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel středního stavu. Nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele již tradičně vykazovalo Hlavní město Praha (31,8), naopak nejméně trestných činů na 1 000 obyvatel bylo registrováno v Pardubickém kraji (10,2). Karlovarský kraj s hodnotou 17,5 registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel obsadil v mezikrajském srovnání šesté místo pomyslného žebříčku.

Z hlediska klasifikace trestných činů, z celkového počtu trestných skutků, spáchaných v Karlovarském kraji, spadaly téměř tři čtvrtiny (3 648, tj. 73,9 %) do oblasti obecné kriminality, přičemž téměř čtvrtinu obecné kriminality tvořily prosté krádeže. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu zjištěných trestných činů podílela pouze 11,5 %.

Z celkového počtu 3 648 trestných činů z kategorie obecné kriminality bylo 2 348 trestných činů klasifikováno jako majetková trestná činnost, kdy se z 40,3 % jednalo o krádeže vloupáním a z 32,1 % o krádeže prosté. Převažovaly krádeže spojené s vloupáním do ostatních objektů (350). Vykradeno bylo také 82 víkendových chat, 52 rodinných domů, 49 bytů a obchodů. V Karlovarském kraji bylo v loňském roce odcizeno také 72 jízdních kol. O svoje osobní věci přišli lidé při kapesních krádežích v 18 případech, ve srovnání s předcházejícím rokem 2021 se jejich počet výrazně snížil, a to o 45,5 %.

Mezi 90 mravnostními trestnými skutky bylo mimo jiné zaevidováno 26 případů znásilnění a 12 případů dětské pornografie a zneužití dítěte k ní. V našem kraji bylo v roce 2022 vyšetřováno 10 vražd, přičemž všechny byly objasněny.

Do kategorie násilné kriminality bylo zařazeno 416 trestných skutků, jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (124 skutků), porušování domovní svobody (81 skutků), dále bylo zaznamenáno např. 47 případů loupeží a 39 případů vydírání.

Objasněnost kriminálních trestných činů v ČR v roce 2022 byla 44,8 %, což je o 2,5 procentního bodu méně než v minulém roce.

Policejním orgánům v našem kraji se podařilo v roce 2022 objasnit celkem 2 650 trestných činů, což představuje úspěšnost 53,7 %, ve srovnání s předcházejícím rokem 2021 se tak podíl objasněných trestných činů snížil, a to o 3,9 procentního bodu. V mezikrajském srovnání úspěšnosti v objasňování trestné činnosti se kriminalisté Karlovarského kraje umístili na 8. místě. Nejlepšího výsledku dosáhl Zlínský kraj (60,9 %), naopak nejnižší podíl objasněných trestných případů vykázalo tradičně Hlavní město Praha (25,5 %).

V meziokresním srovnání zaznamenal nejvyšší podíl trestné činnosti okres Karlovy Vary (38,8 %). Naopak nejméně trestných činů bylo vykázáno v okrese Sokolov (24,1 %). Ve stejném okrese se současně kriminalistům podařilo objasnit relativně nejvíce trestných činů, a to 57,9 %. Nejméně úspěšní byli naopak kriminalisté v okrese Karlovy Vary, ve kterém objasnili 51,3 % trestných činů.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře