Kriminalisté rozbili skupinu, která se zaměřovala na velkoobjemovou výrobu pervitinu
Kriminalisté rozbili skupinu, která u Chebu vyráběla pervitin – Policisté Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky počátkem měsíce srpna 2022 v rámci operace „KOZEL II“ finalizovali prověřování trestné činnosti páchané zločineckou sítí osob, která se výběrově orientovala na velkoobjemovou nelegální produkci metamfetaminu.

Z hlediska rozsahu, charakteru a dopadů na nelegální drogové trhy v České republice se jedná o významný případ, neboť tato organizovaná skupina prokazatelně stojí za provozem nelegální laboratoře na výrobu metamfetaminu v Karlovarském kraji s přesahem své dodavatelské činnosti do dalších krajů České republiky a zejména do zahraničí.

Zločinecké uskupení bylo převážně tvořeno osobami původem z Vietnamu, ale servisním článkem skupiny byl občan České republiky. Skupina se specializovala přímo na velkoobjemovou výrobu metamfetaminu.

Nelegální laboratoř provozovaná zločineckým uskupením se nacházela pouhých 200 metrů od zdroje pitné vody pro město Cheb u vodní nádrže Jesenice, v chatové osadě Mechová.

Komodity určené k výrobě této látky byly do laboratoře dodávány postupně, velmi sofistikovaným způsobem. Při samotné výrobě metamfetaminu se členové skupiny chovali vysoce konspirativně. Jednotlivé osoby se vzájemně nepotkávaly a jejich komunikace probíhala zcela skrytě. Přepravu chemikálií (prekurzorů drog) a následně i finálního produktu, včetně zajištění stravy pro obsluhu nelegální laboratoře, realizovala skupina postupně po malých množstvích a odděleně s využitím mnoha vozidel a úkrytů. Organizovaná skupina byla rovněž napojena na nelegální dovozce léků s obsahem efedrinu ze zahraničí, převážně z Východní a Jižní Evropy. Vyrobená droga byla pak určena ve velkých objemech překupníkům do SRN a z menší části sloužila k saturaci poptávky na českém trhu.

Vysoká míra škodlivosti této trestné činnosti spočívá zejména v objemu zobchodovaných látek a míře ekologických a zdravotních rizik, souvisejících s přepravou, uskladněním a zejména s vlastní nelegální výrobou drogy.

Zvláště znepokojujícím jevem, který souvisí s výskytem nelegálních laboratoří s velkoobjemovou produkcí, je vypouštění vysoce toxických odpadních látek z nedovolené výroby do běžné kanalizační sítě nebo přímo do přírody. Velkým rizikem je rovněž kontaminace objektů využívaných k uskladnění chemických látek a k samotné produkci.

Nelegální laboratoř provozovaná zločineckým uskupením se nacházela pouhých 200 metrů od zdroje pitné vody pro město Cheb u vodní nádrže Jesenice, v chatové osadě Mechová. Provedeným ohledáním a bližším průzkumem však nebyl únik nebezpečných látek a kontaminace zdrojů vody zjištěn.

V rámci trestního spisu pod krycím názvem „KOZEL II“, který dozoruje Krajské státní zastupitelství v Plzni, byly doposud na území České republiky zadrženy 4 osoby. Proti těmto pachatelům bylo zahájeno trestní řízení pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle ustanovení § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) trestního zákoníku, za což jim hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody v délce až 12 let.

V průběhu domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor byla zajištěna celá řada chemických látek, mimo jiné se jednalo o 20 kg metamfetaminu v různém stádiu výroby, 11 kg přesyceného vodného roztoku obsahující látku metamfetamin hydrochlorid, celkem 35 kg samostatného efedrinu v podobě tablet a dále větší množství chemikálií připravených k výrobě, a to zejména stovky litrů kyselin (kyselina chlorovodíková o koncentraci 35%, kyselina orthofosforečná o koncentraci 85%), celkem 30 l toluenu a řádově desítky kilogramů dalších chemikálií (červený fosfor, jód, hydroxid sodný). Současně s tím policisté zajistili i větší množství laboratorního skla a velkoobjemových nádob s obsahem desítek litrů chemikálií (150 l dvoufázové tekutiny a 60 l neznámé čiré tekutiny v plastových barelech) v různé fázi výroby metamfetaminu, u nichž aktuálně probíhá odborné znalecké zkoumání.

Kvalifikovaný odhad celkového objemu nelegální produkce metamfetaminu touto organizovanou skupinou se pohybuje v řádech stovek kilogramů. V rámci probíhajícího vyšetřování lze důvodně předpokládat zadržení a obvinění dalších osob.

Zdroj a foto: Týdeník policie

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře