Krajská hospodářská komora informuje pendlery
Německo zařadilo Českou republiku od 14.2.2021‼ na seznam rizikových zemí s mutujícím virem. Dochází tak k dalšímu zpřísňování pravidel pro cestování pro občany Česka cestující do a přes Německo. Až na velmi úzký okruh výjimek musí cestující z Česka nastoupit v Německu po příjezdu do karantény.

Nově platí, že každý cestující, který přijíždí do Německa, nebo cestuje přes Německo z rizikové země s mutujícím virem (aktuálně také ČR), se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de a musí před vstupem na území Německa mít test (PCR, nebo antigenní), který je v německém, nebo anglickém jazyce a který není starší při vstupu na území Německa více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu).

Osoby, které Německem pouze projíždějí, se musí taktéž povinně registrovat, mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a musí mít sebou test.

Osoby, které cestují do Německa, nebo přes Německo, mají výjimku z karantény pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z karanténních opatření mají:

– osoby projíždějící přes Německo bez zbytečných odkladů
– osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice (mezinárodní doprava) zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření)
– pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví nebo pečovatelských službách (tito musí splňovat karanténní nařízení dané spolkové země).
– v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Ostatní cestující (tedy i pendleři /kromě těch v zdravotnictví/ a osoby na pracovní cestě) podléhají karanténním opatřením té spolkové země, která je cílem jejich cesty. 

Všichni cestující musí podstoupit 10-14 denní karanténu (dle aktuální právní úpravy dané spolkové země). Karanténní opatření si upravuje každá spolková země sama. Karanténu nelze zpravidla zkrátit ani po 5 dnech na základě předložení druhého negativního testu.

Spolková vláda dále vydala nařízení, které zakazuje přepravu osob hromadnou dopravou, které nemají pobytové oprávnění na území Německa, a které pobývaly v posledních 10 dnech v zemích zařazených na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem. 

Detaily pro Spolkové země Sasko a Bavorsko

Zdroj: KHKKK

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře