Kraj se snaží pomoci lidem se zvládnutím úhrad za energie

Opatření Karlovarského kraje se snaží pomoci lidem se zvládnutím zvýšených úhrad za energie

V návaznosti na energetickou krizi, která vedla k zásadnímu navýšení cen za plyn a elektřinu, přichází Karlovarský kraj s aktivitou nazvanou Záchranná brzda. V krajském rozpočtu je na toto opatření vyhrazena částka ve výši 10 milionů korun.

„Snažíme se pomoci ohroženým skupinám obyvatel v regionu formou finanční podpory. Ta je určena občanům, kteří by se vinou zvýšení cen elektřiny a plynu dostali do situace, kdy by nebyli schopni tyto náklady hradit, což by mohlo vést ke ztrátě bydlení, případně k živobytí v nelidských podmínkách. Protože kraj v rámci tohoto opatření spolupracuje s městy a Úřadem práce ČR, jsou pracovníci úřadů připraveni klientům pomoci se získáním peněz ze systému dávek státní sociální podpory nebo dávek pomoci v hmotné nouzi, případně od Karlovarského kraje v podobě finančního daru,“ uvedl krajský radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Opatření „Záchranná brzda pro občany Karlovarského kraje“ je určeno všem obyvatelům Karlovarského kraje, jež trápí nepříznivá sociální situace a jsou ohroženi sociálním vyloučením či ztrátou bydlení v souvislosti s nárůstem nákladů na bydlení.

V prvním kroku musí lidé zažádat o dávky Úřad práce ČR. S tímto krokem a případně také s  vyhodnocením jejich sociální situací jim budou nápomoci sociální pracovníci obecních úřadů nebo nejbližší poskytovatelé sociálních služeb.

Pokud se situace žadatelů s využitím státních dávek nepodaří vyřešit, mohou se obrátit na sociálního pracovníka obecního úřadu, který jim pomůže s vyplněním žádosti o finanční dar od Karlovarského kraje.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře