Kraj rozdělí dotace na ochranu životního prostředí

Karlovarský kraj chce rozdělit dotace v rámci programu na ochranu životního prostředí

Rada kraje schválila na svém zasedání návrh rozdělení dotací v rámci Programu na podporu životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na rok 2023 ve výši 1,5 milionu korun. Protože jsou mezi žadateli také města, bude o rozdělení rozhodovat ještě Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

„Jedná se o dotační program, který ve stejné výši vyhlašujeme již několik let. V letošním roce se však sešlo více žádostí, a to v celkové hodnotě ve výši více než 2,5 milionu korun. Abychom však uspokojili všechny žadatele alespoň částečně, přistoupili jsme ke krácení, které sice není populární, ale umožní poskytnutí dotačních peněz všem žadatelům, kteří splnili stanové podmínky programu,“ vysvětlil náměstek hejtmane Karel Jakobec.

Dotace jsou poskytovány za účelem rozvoje a stabilizace péče o složky životního prostředí na území Karlovarského kraje a rozvoje vzdělávání široké škály veřejnosti v oblasti EVVO. Kritérii pro hodnocení byl způsob zpracování žádosti a projektu, soulad se strategickými dokumenty kraje v oblasti životního prostředí, dotační morálka žadatele a přínos či dopad pro cílovou skupinu, pro niž je projekt určen. Peníze z dotačního programu budou rozděleny mezi 30 žadatelů.

Finance z dotačního programu podpoří například provoz, činnost či nákup vybavení pro Ekocentrum Chodováček v Chodově, Ekocentrum v Kynšperku nad Ohří, pořádání kroužků, seminářů a výstav v Hipocentru PÁ-JA v Karlových Varech. Dále podpoří projekty celoroční environmentálně-výchovné a ekologické činnosti střediska Jitřenka v Lokti, zajistí udržení provozu v záchranné stanici Drosera Bublava a další. O poskytnutí dotací pro město Sokolov s projektem nákupu vybavení pro Záchytné zařízení útulku Vránov a pro město Hroznětín, jež žádá peníze na čištění tůní, bude jednat krajské zastupitelstvo.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře