Kraj poskytne dotaci 5,2 milionu korun Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na nákup nového vybavení.

Karlovarský kraj schválil poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši 5,2 milionu korun. Finance z krajského rozpočtu budou využity zejména na nákup nového vybavení.

„Jedná se o pravidelný každoroční příspěvek profesionálním hasičům, který je v podstatě naplněním jejich žádosti. Karlovarský kraj se i nadále snaží podporovat nákup moderní techniky a vybavení, které pak mohou pomoci ke zkvalitnění podmínek pro práci hasičů na místě zásahu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje plánuje využít dotaci například na nákup přenosné elektrocentrály, osvětlovacího LED balonu, podpěr nákladního automobilu, myčky na hadice, měřícího zařízení, vysokozdvižného vozíku a velitelského automobilu. Z dotace budou hrazeny také náklady za zásahy prováděné na komunikacích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, pořízení a opravy věcných prostředků a pohonné hmoty.

Poskytnutím dotace dojde k naplňování koncepce plošného pokrytí a zkvalitnění vybavenosti jednotek Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje, foto: Fb – Karlovarský kraj – oficiální stránka

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře