Kraj pokračuje v přípravě CHKO Krušné hory, cestovní ruch, destinační agetura, Krušné hory, Karlovarský kraj, cestovní ruch, turistické trasy
Kdysi opomíjená oblast Krušnohoří, která se postupně stává vyhledávanou turistickou destinací i zajímavou lokalitou k bydlení, by se již brzy mohla dočkat potřebné ochrany. Pracovní skupina pro přípravu CHKO Krušné hory se shodla na tom, že nenašla zásadní překážky pro zahájení procesu vyhlašování CHKO a doporučuje samosprávě Karlovarského kraje iniciovat pokračování tohoto procesu směrem k Ministerstvu životního prostředí ČR.

„Pracovní skupina předložila radě kraje ucelený materiál, podle kterého rada doporučila, abychom v této činnosti dále pokračovali. Zároveň mi uložila, abych jednal se starosty dotčených obcí v průběhu dvou, tří měsíců, a poté bude-li získán souhlas obcí k tomu, aby byl tento záměr uskutečněn, budeme jednat s Ministerstvem životního prostředí ČR ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec.

Pracovní skupina projednala možné výhody a nevýhody vyhlášení CHKO Krušné hory nejen z hlediska péče o přírodu a krajinu, biodiverzitu a geodiverzitu, ale rovněž z pohledu zemědělského a lesnického hospodaření, územního plánování, rozvoje obcí, urbanistiky a architektonického dědictví. V neposlední řadě se pracovní skupina zaměřila také na oblasti cestovního ruchu a s ním související turistické a sportovní využití. Co ovšem prozatím ještě nebylo prodiskutováno, je samotná rozloha CHKO. Předpokládá se však, že bude na území obou dotčených krajů, tedy jak Karlovarského, tak Ústeckého. „Agentura ochrany přírody a krajiny ČR má za úkol připravit zonaci, čili odstupňovaná pásma ochrany, která budou náležet jednotlivým územím. Teprve až toto bude hotovo, budeme opět jednat se zástupci obcí, a poté bude samotný katastr CHKO stanoven,“ doplnil náměstek hejtmana Karel Jakobec.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře