Kraj je blízko ke vzniku Komplexního onkologického centra

Karlovarský kraj je historicky nejblíže ke vzniku Komplexního onkologického centra. KKN rovněž požádá o dotace na přístroje

Informace hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka k jednání ohledně rozvoje onkologické péče v regionu:

V průběhu společného jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, České onkologické společnosti, Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, Karlovarské krajské nemocnice a Karlovarského kraje jsme učinili finální dohodu týkající se projektu rozvoje onkologické péče na území Karlovarského kraje. Podle informací ministra zdravotnictví Vlastimila Válka bude v prvním kroku podpořena z Národního plánu obnovy modernizace přístrojového vybavení, informačních technologií a dále stavební úpravy stávajícího onkologického pracoviště Nemocnice Cheb. Ministerstvo zdravotnictví na základě toho zaktualizuje harmonogram výzvy v rámci Národního plánu obnovy (NPO) tak, aby žádosti o poskytnutí dotace bylo možno podávat v únoru 2023. 

V druhém kroku pak bude v horizontu 5 – 10 let vybudováno Komplexní onkologické centrum Karlovarského kraje se sídlem v Nemocnici Karlovy Vary. Centrum bude kooperovat na ose Nemocnice Karlovy Vary – Nemocnice Sokolov – Nemocnice Cheb a Fakultní nemocnice Plzeň. 

V této chvíli nás tedy čeká uzavření smlouvy mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a Fakultní nemocnicí Plzeň týkající se vzniku Komplexního onkologického centra Karlovarského kraje, což je nezbytná součást žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy. Následně se Karlovarská krajská nemocnice „přihlásí“ v únoru 2023 do výzvy k podávání žádostí v rámci NPO. Výše podpory z NPO bude činit cca 200 milionů korun. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Ministerstvo zdravotnictví ČR v tomto období v celé ČR zastavilo nákup nového přístrojového vybavení pro nové kapacity v rámci onkologické péče, neboť podle jeho informací nejsou plně využity stávající kapacity přístrojů. 

Společné jednání skončilo shodou všech zúčastněných stran na jednotlivých uvedených krocích, které znamenají významný mezník pro budoucnost onkologické péče v Karlovarském kraji.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře