Krize cestovního ruchu. Do Karlovarského kraje přijelo v minulém roce mnohem méně turistů

Drtivý dopad koronakrize na cestovní ruch: V 1. čtvrtletí roku 2021 se v hromadných ubytovacích zařízeních našeho kraje ubytovalo celkem 16 197 hostů, meziročně se tak jejich počet výrazně snížil, a to o 92,3 %.

Počet přenocování doznal ve stejném období pokles o 90,3 %. V hodnocení krajů podle počtu hostů byl náš kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,7 %. Na celkovém počtu přenocování v Karlovarském kraji participovali nerezidenti pouze 6,0 %.

V 1. čtvrtletí roku 2021 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 16 197 hostů, jejich počet se tak oproti stejnému období minulého roku výrazně snížil, a to o 193 534, tj. o 92,3 %. Na tomto poklesu se podílel především očekávaný propad (o 98,6 %) návštěvnosti u hostů, kteří k nám přijeli ze zahraničí, u kterých se projevil zákaz cestování a uzavření hranic. V souvislosti s pandemií nového koronaviru jsme zaznamenali také veliký meziroční úbytek domácích hostů, kterých přijelo o 82,3 % méně než ve stejném období minulého roku.

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem České republiky, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,7 %. Více hostů zavítalo do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Moravskoslezského, Středočeského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje.

Do hromadných ubytovacích zařízení v celé České republice přijelo ve sledovaném období pouhých 282 tisíc hostů, což meziročně představovalo propad o 91,1 %. V porovnání s loňským rokem se počet zahraničních návštěvníků snížil dokonce o 96,3 % a domácích hostů ubylo o 86,4 %.

Výrazný úbytek hostů se projevil i v poklesu počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. V Karlovarském kraji činil počet přenocování v 1. čtvrtletí roku 2021 celkem 100 376, ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2020 je to o 90,3 % méně. V celkovém počtu přenocování výrazně převládali rezidenti. Vzhledem tomu, že cizinci k nám díky pandemii nemohli v 1. čtvrtletí roku 2021 cestovat, na celkovém počtu přenocování se podíleli pouhými 6,0 %.

V celé České republice počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 1,1 milionu nocí, což bylo o 88,2 % méně než ve stejném období loňského roku. Domácí klientela snížila počet přenocování o 81,2 % a počet přenocování zahraničních hostů se snížil o 96,1 %.

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili v 1. čtvrtletí roku 2021 průměrně 7,2dne, zahraniční hosté zde přitom pobývali o něco kratší dobu (4,2 dne) než rezidenti (7,6 dne). Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Hl. města Prahy (3,4 dne).

Omezení mezinárodního pohybu osob ovlivnilo příjezdový cestovní ruch a mělo za následek snížení počtu hostů a zároveň změnu hostů z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů. Do našeho kraje přijížděli většinou návštěvníci z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o hosty z Německa. Těch do našeho kraje v průběhu 1. čtvrtletí roku 2021 zavítalo pouhých 498, což představuje propad o 81 244 oproti 1. čtvrtletí roku 2020. Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili návštěvníci ze Slovenska, kterých přijelo 270, což je o 1 845 méně než ve stejném období minulého roku.

Zdroj: Český statistický úřad

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře