Policie, krimi zprávy, zprávy karlovarsko, cizinecká policie

V souvislosti s vydanými krizovými opatřeními Vlády ČR a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, která platí od 1. března 2021 od 0:00 hodin, přijalo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje patřičné opatření.

Na tomto opatření se po dobu následujících tří týdnů bude podílet v průměru denně téměř 450 policistů z Karlovarského kraje. Od 2. března 2021 by nám měli vypomáhat také příslušníci Celní správy, Armády České republiky a Vojenské policie. 

Policisté společně s vojáky, vojenskou policií a celníky budou provádět kontroly dodržování všech platných opatření na území celého Karlovarského kraje formou namátkových kontrol, a to velmi důsledně a ve zvýšené intenzitě. Kontrolám dodržování opatření se budou věnovat ve třech oblastech, a to v rámci omezení volného pohybu osob, povinnosti ochrany horních cest dýchacích a omezení maloobchodního prodeje a služeb.
 
Právní rámec těchto kontrol vychází především z Usnesení vlády o přijetí krizových opatření č. 216č. 217 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. 15757-45/2021.

Kontroly pak budou zaměřeny na pravidla cestování občanů mezi okresy, ale také na dodržování pravidel o pohybu občanů uvnitř okresů. 
 
Omezený volný pohyb mezi okresy budou policisté kontrolovat na vytipovaných 44 stanovištích v Karlovarském kraji, kdy se jedná o páteřní komunikace, ale i silnice nižších tříd, kde je předpoklad toho, že by mohlo docházet k cestování v rozporu s přijatým krizovým opatřením. Nepůjde o pevná stanoviště po celých 24h denně  sedm dní v týdnu, jako tomu bylo o uplynulých 14 dnech. Kontrolní činnost bude na těchto stanovištích nepravidelná, ale intenzivní. Hlídky budou mobilní, svá stanoviště budou případně měnit a reagovat na aktuální situaci, kde bude zapotřebí dohlížet na dodržování tohoto opatření. Občané budou povinni při cestování mezi okresy policistům při kontrole vždy písemně prokázat, že spadají do výjimek cestování, které jsou uvedeny v krizovém opatření Vlády ČR č. 216.
 
Na dodržování omezeného volného pohybu budou policisté dohlížet nejen v rámci stanovišť při cestování mimo okresy, ale také uvnitř okresů, kde je umožněn pohyb pouze v rámci okresu, ve které občané žijí nebo v určitých případech jen v rámci konkrétní obce, a to s výjimkami uvedenými v tomto opatření. Při kontrole uvnitř okresů mohou občané prokázat, že spadají do výjimky pouze ústním prohlášením.

Policisté se během kontrol omezení volného pohybu osob budou zaměřovat:

  • na autobusová a vlaková nádraží, kde je předpoklad možného výskytu osob cestujících v rozporu s krizovým opatřením,
  • nejfrekventovaněji navštěvovaných míst veřejností v rámci Karlovarského kraje,
  • v zastavěných územích obcí na nošení příslušné ochrany dýchacích cest – minimálně zdravotnickou roušku a ve vybraných zařízeních či na konkrétních místech používání respirátoru,
  • zákaz a omezení maloobchodního prodeje a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou provozoven uvedených v příslušném opatření. 

V prvních dnech budeme benevolentnější, pokud jde o nutnost doložení potřebných písemných dokladů o kterých hovoříme výše,  protože chápeme, že si občané z objektivních důvodů nemohli během víkendu zajistit potřebná potvrzení či doklady. Policisté budou mít ve svých služebních vozidlech doklady, které jsou obvyklé pro prokázání výjimek pro případné předání občanům. Od poloviny týdne už nebudeme tak tolerantní, budeme vyžadovat doložení předepsaných potvrzení v listinné podobě. V případě porušení krizových opatření se jedná o přestupek podle krizového zákona, kde je správním orgánem obec s rozšířenou působností. Porušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví je přestupek podle zákona na ochranu veřejného zdraví a správním orgánem je Krajská hygienická stanice. Policisté jsou oprávněni na místě uložit pokutu v příkazním řízení do výše 10 000 Kč. 
 
Nejčastější dotazy spojené s různými životními situacemi a vzory formulářů pro vyplnění a následné prokázání se při kontrole, jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra – ZDE. Informace týkající se pohybu mimo okres, mezi okresy a území obce naleznete i ZDE.
 
Pro plnění těchto úkolů jsme vyčlenili takové množství policistů, abychom i nadále byli schopni plnit úkoly související se zajištěním bezpečnosti občanů Karlovarského kraje. Nadále zajišťujeme veřejný pořádek, bezpečnost silničního provozu, objasňujeme trestnou činnost a jsme připraveni plnit základní úkoly Policie ČR, tedy chránit životy, zdraví lidí i majetek. 
 
Smyslem tohoto opatření je omezit mobilitu občanů mezi okresy i uvnitř okresů, proto budou kontroly prováděny v intenzivní míře, aby byl co nejvíce naplněn účel opatření a bylo tak přispěno ke zlepšení epidemiologické situace v Karlovarském kraji. Situace v Karlovarském kraji stále není příznivá a je na každém z nás, na kolik svým zodpovědným jednáním přispějeme ke zlepšení situace. 
 
„Rád bych poděkoval občanům, za to jaký měli přístup k opatření v našem kraji, které probíhalo posledních 14 dní a za jejich pochopení. V souvislosti s tím bych je rád požádal, aby i v následujících třech týdnech ještě vydrželi a přijatá opatření respektovali. Apeluji na ně, aby teď především byli ještě více zodpovědní, snažili se omezit cesty jen na ty opravdu nezbytné a nepokoušeli se opatření resp. výjimky  obcházet“ uvedl krajský policejní ředitel plk. Petr Macháček.

Zdroj: Policie ČR
 

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře