Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji, Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní

Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 4. čtvrtletí roku 2020.

Ve 4. čtvrtletí roku 2020 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 7,9 %. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,6 %, reálně tak mzda v našem kraji vzrostla o 5,2 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí roku 2020 činila v našem kraji 34 200 Kč. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (38 525 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 4 325 Kč. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hlavním městě Praze (45 944 Kč) a zároveň tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,6 %, reálně tak došlo v Karlovarském kraji k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období minulého roku o 5,2 %.

Ve 4. čtvrtletí 2020 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 3 992,1 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,9 tisíc zaměstnanců. Dopad koronavirové krize na počty zaměstnanců se jeví jako plošný a meziroční pokles počtu zaměstnanců byl zaznamenán ve všech regionech České republiky. V Karlovarském kraji byl přitom tento pokles největší, a to o 6,6 %. Následovaly kraje Liberecký (pokles o 4,2 %) a Moravskoslezský (pokles o 3,9 %). Nejméně se snížil počet zaměstnanců ve Středočeském kraji (pokles o 1,5 %).

Od počátku roku 2020 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 3 980,2 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 83,1 tisíc zaměstnanců. Ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím roku 2019 tak došlo k poklesu počtu zaměstnanců v našem kraji o 5,5 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v 1. až 4. čtvrtletí roku 2020 v Karlovarském kraji oproti stejnému období minulého roku o 4,5 % a dosáhla tak hodnoty 31 180 Kč.

Zdroj: Český statistický úřad

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře