Průměrné mzdy v Karlovarském kraji. Rada Karlovarského kraje schválila vyhlášení dotačních programů pro rok 2021

Ve 2. čtvrtletí 2021 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 14,1 %, reálně se zvýšila o 10,9 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2021 činila v našem kraji 33 636 Kč, což je o 14,1 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní, těsně následován Zlínským krajem, kde průměrná mzda meziročně vzrostla o 13,0 % na 33 856 Kč. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (38 275 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 4 639 Kč. Nejvyšší mzda zůstává tradičně v Hlavním městě Praze (46 163 Kč) a zároveň tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 2,9 %, reálně tak došlo v našem kraji  k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2021 o 10,9 %. (k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou  Českou republiku)

Ve všech regionech ČR zaznamenaly průměrné reálné měsíční mzdy meziroční nárůst.

Ve 2. čtvrtletí 2021 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 3 984,4 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,3 tisíc.

Mezikrajské srovnání přináší různorodý obrázek, dopady na počty zaměstnanců se ve sledovaném období již neprojevily plošně, v některých krajích došlo k meziročnímu poklesu, jinde počty rostly. Rozpětí tak sahá od -2,0 % v Karlovarském kraji po +2,1 % v Hlavním městě Praze. Ke snížení počtu zaměstnanců došlo v Moravskoslezském (-0,6 %), Ústeckém (-0,4 %) a Zlínském kraji (-0,1 %). Na druhé straně byl vysoký nárůst ve Středočeském (+1,7 %) a v  Plzeňském kraji (+1,1 %). V ostatních krajích rostly počty do jednoho procenta. V celé ČR činil tento nárůst 0,7 %.

V 1. pololetí 2021 průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v Karlovarském kraji o 7,9 % oproti stejnému období minulého roku a dosáhla tak hodnoty 31 887 Kč.

Od počátku roku 2021 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 3 971,3 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,1 tisíc zaměstnanců. Ve srovnání s 1. pololetím roku 2020 tak došlo k poklesu počtu zaměstnanců v našem kraji o 3,9 %.

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře