Karlovarský kraj se bude dlouho zotavovat z dopadů pandemie a současné krize
Karlovarský kraj je domovem pro přibližně 300 000 obyvatel a to z něj dělá nejméně lidnatý kraj České republiky. Je proslulý svými lázněmi, přírodou a minerálními prameny. V současné době se však ukazuje, že závislost kraje na cestovním ruchu je problém do budoucnosti.

Nezaměstnanost je jedním z klíčových problémů, kterým čelí Karlovarský kraj. Podle údajů z Českého statistického úřadu byla v průměru nezaměstnanost v Karlovarském kraji v roce 2020 vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice.

Ekonomika kraje je silně závislá na turistickém ruchu, což znamená, že pandemie COVID-19 a omezení cestování měly značný dopad na ekonomiku kraje a zvýšily nezaměstnanost. Mnoho hotelů, restaurací a dalších služeb spojených s turistickým ruchem muselo uzavřít nebo omezit svou činnost, což vedlo k propouštění zaměstnanců. Ani v současné době rostoucí inflace ( Průměrná roční míra inflace v roce 2022: 15,1% ), která nutí lidi šetřit, se neblýská na lepší časy. Výrazně klesá poptávka v průmyslu a to bude mít i velký vliv na poptávku po sezonních pracích, které jsou pro Karlovarský kraj důležité.

„Meziroční růst cen všech výrobců v prosinci 2022 pokračoval. Ceny zemědělských výrobců meziročně vzrostly o více než 27 % a ceny průmyslových výrobců, navzdory druhému meziměsíčnímu poklesu v řadě, o 20,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o 12,2 % a ceny tržních služeb pro podniky o více než 7 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Sezónnost ekonomiky Karlovarského kraje výrazně ovlivňuje jeho nezaměstnanost. Mnoho příležitostí je spojeno s turistickou sezónou, což znamená, že mnoho pracovních míst zaniká po jejím skončení. Prognózy ukazují, že turistický ruch v Karlovarském kraji se bude zotavovat pomalu a dlouhodobě. Důsledek těchto faktorů může vést k většímu propouštění zaměstnanců v hotelích, restauracích a dalších službách. Nezaměstnanost v kraji, by tak mohla být vyšší než v jiných regionech v ČR.

Kromě toho se kraj potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil v určitých oborech, jako jsou technologie a inovace, což může bránit rozvoji ekonomiky a nezaměstnanost zvyšovat.

Vláda a místní orgány by měly přijmout opatření. Je důležité, aby kraj pracoval s místními podnikateli, odborníky a zaměstnavateli, aby mohl vytvořit plán, který bude nejlépe vyhovovat potřebám jeho obyvatel. Podpora a rozvoj malých a středních podniků, investice do rozvoje nových průmyslových odvětví, hledání alternativní zdrojů příjmů, rozvoj průmyslu nebo zemědělství, rozvoj kvalifikace a vzdělání pro místní obyvatelstvo. To vše by mohlo poskytnout nové pracovní příležitosti, pomoci se snížením nezaměstnanosti, snížením závislosti kraje na turistickém ruchu, rozšířit tak spektrum pracovních příležitostí pro místní obyvatelstvo a zlepšit konkurenceschopnosti kraje v celkovém měřítku.

V krátkodobém horizontu by pak kraj mohl podpořit rozvoj cestovního ruchu, například prostřednictvím kampaní na podporu místních turistických atrakcí nebo slev na ubytování a stravování. Spolupráce mezi vládou, podnikateli a obyvatelstvem bude pro úspěšné řešení klíčová.

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře