Hejtmani a starostové podepsali v Krupce partnerskou smlouvu
Starostové a starostky šesti měst a obcí ležících na území Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který je zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a hejtmani Ústeckého a Karlovarského kraje Jan Schiller a Petr Kulhánek podepsali na hradě Krupka novou smlouvu o partnerství. Ta má zabezpečit efektivní rozvoj a správu české části krušnohorské památky světového dědictví, již zajišťuje obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge.​ 

„Společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge zastřešuje správu všech pěti lokalit, které tvoří památku světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří na území Ústeckého a Karlovarského kraje. Nová smlouva o partnerství, která nahrazuje předchozí smlouvu z roku 2013, jež byla podepsána rovněž v Krupce, vytváří podmínky pro to, aby tato správa mohla kvalitně fungovat i do budoucna,“ sdělil Rostislav Kadlec, místostarosta Krupky, která setkání signatářů smlouvy zorganizovala.

„Je pozitivní, že se devět signatářů dokázalo shodnout na dokumentu, který jasně definuje princip financování a rozděluje role při správě statku UNESCO mezi jednotlivé aktéry. Péče o památku zapsanou na seznam světového dědictví má tak nastavena jasná pravidla, což v budoucnu zajistí předvídatelnost pro dlouhodobé plánování,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Kromě Ústeckého a Karlovarského kraje smlouvu podepsaly města Boží Dar, Horní Blatná, Jáchymov, Krupka a Loučná pod Klínovcem, obec Měděnec a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Kraje a obce se přitom společně zavázaly, že správu krušnohorské památky UNESCO podpoří významnými finančními prostředky, které budou využity nejen na administrativní činnost, ale také na vzdělávací, výzkumné a propagační aktivity.

Signatáři smlouvy se zavázali vyčlenit pro rok 2023 v rámci svých rozpočtů finanční prostředky v celkové výši 2 040 000 korun. Osmdesát procent této částky, tedy 1,632 milionu korun, uhradí rovným dílem oba kraje a o zbylých 20 procent (408 tisíc korun) se pak postarají města a obce. Přesnou částku, kterou budou hradit, určuje přímo ve smlouvě klíč, který přihlíží k aktuálnímu počtu obyvatel jednotlivých měst a obcí. Nejvyšší částku tak zaplatí Krupka (cca 144 tisíc korun), následovaná Jáchymovem (cca 110 tisíc korun) a ostatními menšími městy (cca 38 tisíc korun). Pokud by v následujících letech mělo dojít k navýšení zmíněných částek, musí se signatáři smlouvy znovu sejít a podepsat dodatek. „Nastavené financování umožní nejen to, aby společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., mohla dlouhodobě vykonávat funkci správce krušnohorské památky světového dědictví včetně povinností, které má vůči ministerstvu kultury a Centru světového dědictví v Paříži, ale také aby se mohla podílet na projektech zaměřených na ochranu hornických památek a na jejich výzkum a prezentaci,“ doplnil Kadlec.​

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře