Dopravní nehody v kraji si v roce 2022 vyžádaly 12 obětí

Dopravní nehody v Karlovarském kraji – Na silnicích Karlovarského kraje došlo v roce 2022 celkem ke 2 652 dopravním nehodám, což představuje ve srovnání s ostatními regiony třetí nejvyšší meziroční nárůst (o 7,5 %).

Hmotná škoda zaznamenaná v souvislosti s dopravními nehodami dosáhla výše 160,2 mil. Kč a meziročně tak vzrostla téměř o desetinu (o 9,2 %). Zraněním neslučitelným se životem podlehlo 12 osob, těžká zranění utrpělo 78 osob a 653 účastníků dopravních nehod bylo zraněno lehce.

V roce 2022 došlo na území Karlovarského kraje celkem ke 2 652 dopravním nehodám, což představuje 2,7 % z celkového republikového počtu (98 460 dopravních nehod) a meziročně současně třetí nejvyšší nárůst v porovnání s ostatními regiony ČR (o 7,5 %, tj. o 186 dopravních nehod). Nejvyšší počet dopravních nehod byl již tradičně zaznamenán na území Hl. města Prahy (15 475 nehod, tj. 15,7 % všech dopravních nehod na území ČR), dále následoval kraj Středočeský a s větším odstupem kraj Ústecký a Moravskoslezský. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k mírnému navýšení počtu dopravních nehod ve většině regionů ČR, výjimkou byl pouze kraj Ústecký, Plzeňský a Hl. město Praha, ve kterém byl zaznamenán meziroční pokles dopravních nehod dokonce o více než desetinu (o 11,6 %).

V roce 2022 zemřelo při dopravních nehodách na silnicích Karlovarského kraje 12 osob, což představuje ve srovnání s předchozím rokem pětinový pokles (o 3 osoby). K meziročnímu snížení počtu dopravních nehod došlo v polovině regionů ČR, v našem kraji bylo toto snížení třetí nejvyšší a celorepublikový průměr převýšilo o 16,6 procentního bodu. Naopak nejvíce se počet obětí dopravních nehod navýšil v Moravskoslezském kraji (nárůst o 12 osob, tj. o 41,4 %).

Hmotná škoda, vzniklá v roce 2022 při dopravních nehodách, vzrostla meziročně ve většině regionů ČR. V našem kraji činila 160,2 mil. Kč a meziročně tak došlo k jejímu navýšení o 9,2 %. V mezikrajském srovnání se jednalo o třetí nejnižší meziroční nárůst, který nedosahoval na průměr ČR o 3 procentní body.

Na 1 dopravní nehodu v Karlovarském kraji připadla v průměru škoda ve výši 60,4 tis. Kč a v mezikrajském srovnání tak vykázal náš region třetí nejnižší hodnotu. Nižší průměrnou výši věcné škody zaznamenali policisté již pouze v Libereckém a Ústeckém kraji (52,6 tis.  Kč; resp. 56,9 tis. Kč). Naopak nejvyšší průměrná hmotná škoda, vyčíslená na 1 dopravní nehodu, byla evidována v kraji Královéhradeckém (133,3 tis. Kč).

Hlavní příčinou více než poloviny dopravních nehod v Karlovarském kraji byl nesprávný způsob jízdy (64,1 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel). Mezi další příčiny vzniku nehod patřila nepřiměřená rychlost (16,7 %) a nedání přednosti v jízdě (8,3 %). Z pohledu zavinění dopravních nehod je zřejmé, že byly primárně způsobeny řidičem motorového vozidla (89,7 %) a dále střetem s lesní zvěří či domácími zvířaty (4,9 %). Z hlediska místa nehody se jich více než dvě třetiny udály v obci (68,8 %), z pohledu druhu komunikace se jednalo ve většině případů o místní komunikaci (52,9 %). Naopak nejméně nehod zaznamenala Policie ČR na dálnici D6 (3,6 %).

V meziokresním srovnání zaznamenal v Karlovarském kraji nejnižší počet dopravních nehod okres Cheb (705), naopak nejvíce jich bylo způsobeno tradičně v okrese Karlovy Vary (1 174). Ve srovnání s předchozím rokem došlo k navýšení jejich počtu ve všech okresech bez výjimky, přičemž nejvyšší meziroční nárůst byl evidován v okrese Cheb, a to o 9,0 %.

Nejvíce osob podlehlo následkům zranění při dopravních nehodách v okrese Cheb (5 osob), nejvyšší počet zraněných účastníků dopravních nehod vykázal okres Karlovy Vary, a to 317 (43,4 % všech zraněných osob v kraji). Převážná většina účastníků dopravních nehod utrpěla pouze lehká zranění (89,3 %), téměř polovina z celkového počtu těžce zraněných v Karlovarském kraji byla evidována v okrese Cheb (48,7 %).

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře