r Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS Nejdek
V minulém týdnu se přestěhovala část klientů z Domova pro seniory v Perninku do prostor Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS Nejdek. Důvodem tohoto přesunu byla narušená statika jedné z budov domova v Perninku. Na základě provedených statických posudků byla tato budova označena jako nevhodná k dalšímu obývání.

​„Do REHOSu v Nejdku jsme postupně přestěhovali 26 klientů. Přímo na místě máme vyčleněná dvě patra, jež budou využívat pouze naši klienty, o které se bude starat jen personál z Perninku. Ten se do Nejdku přesunul společně se seniory. Služby poskytované naším zařízení tak budou zachovány beze změn a v Nejdku tak vznikne dočasně odloučené pracoviště perninského domova,“ uvedl ředitel Alfréd Hlušek.

„Stěhování klientů právě do objektu REHOS Nejdek není náhodné. Jedná se o zařízení, která jsou od sebe vzdálená jen několik kilometrů. Díky malé vzdálenosti nebudou ztížené podmínky pro návštěvy rodinných příslušníků a zároveň bude možné velmi jednoduše udržovat kontakty mezi klienty, kteří museli domov opustit a těmi, jež  v Perninku zůstali. Právě toto považujeme za velmi důležité, aby senioři nepřicházeli o své sociální kontakty a přesun byl pro ně co nejméně zatěžující,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Již na podzim roku 2020, kdy se začalo řešit přesunutí části služby do objektu REHOS, jednali zaměstnanci Domova pro seniory v Perninku s klienty a rodinnými příslušníky. Klienti, kterých se stěhování týkalo, měli možnost se rozhodnout, zda se přestěhují do objektu REHOS, případně zda využijí nabídku přijetí do jiného domova pro seniory zřizovaného Karlovarským krajem.

V REHOSu Nejdek bude mít DPS Pernink k dispozici 32 lůžek v maximálně dvoulůžkových pokojích s odpovídajícím zázemím. Stávající klienti obsadí 26 míst, i nadále proto budou probíhat nábory nových klientů, kteří postupně zaplní zbývající kapacitu.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře