Krize cestovního ruchu. Do Karlovarského kraje přijelo v minulém roce mnohem méně turistů

Smutný rok pro cestovní ruch. Poklesy návštěvnosti se dotkly bez výjimky všech krajů České republiky.

Největší propad zaznamenala Praha, která ve srovnání s rokem 2019 přišla o téměř šest milionů hostů, a počet jejich přenocování klesl o 13,6 milionu. Meziroční poklesy zahraničních návštěv byly ve všech krajích více než 50%. U domácích hostů se především díky letní sezóně propadla návštěvnost v Libereckém kraji „jen“ o 19 %, v Jihočeském o 17 % a v Karlovarském o 9 %.

Ve 4. čtvrtletí roku 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních našeho kraje ubytovalo celkem 46 014 hostů, meziročně se tak jejich počet snížil o 83,7 %. Počet přenocování doznal ve stejném období pokles o 79,0 %. V hodnocení krajů podle počtu hostů byl náš kraj pátým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,9 %. Z celkového počtu přenocování v Karlovarském kraji tvořili nerezidenti pouze 9,4 % všech hostů.

Ve 4. čtvrtletí roku 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 46 014 hostů, jejich počet se tak oproti stejnému období minulého roku výrazně snížil, a to o 237 106, tj. o 83,7 %. Na tomto poklesu se podílel očekávaný propad návštěvnosti u hostů, kteří k nám přijeli ze zahraničí, u kterých se projevil zákaz cestování a uzavření hranic. Pokles jsme zaznamenali také u domácích hostů, kterých přijelo o 56 796 méně než ve stejném období minulého roku. Tento pokles nastal díky dopadům v souvislosti s pandemií nového koronaviru.

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj pátým nejnavštěvovanějším regionem České republiky, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,9 %. Více hostů zavítalo jen do Hl. města Prahy, Jihomoravského, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních činil v Karlovarském kraji ve 4. čtvrtletí roku 2020 celkem 267 363, ve srovnání s 4. čtvrtletím roku 2019 je to výrazně méně, a to o 79,0 %. Tento pokles byl způsoben tím, že hosté ze zahraničí trávili v hromadných ubytovacích zařízeních v našem kraji výrazně méně nocí než ve stejném období minulého roku (o 97,1 %). V celkovém počtu přenocování výrazně převládali rezidenti. Vzhledem tomu, že cizinci k nám díky pandemii nemohli ve 4. čtvrtletí roku 2020 cestovat, na celkovém počtu přenocování se podíleli pouhými 9,4 %.

V celé České republice počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí roku 2020 dosáhl 2,1 milionu nocí, což bylo o 81,3 % méně než ve stejném období roku 2019. V absolutním vyjádření došlo k poklesu o 9,2 milionu nocí. Počet přenocování domácích hostů se snížil o 62,4 %. U zahraniční klientely činil meziroční pokles počtu přenocování dokonce 95,7 %.

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili ve 4. čtvrtletí roku 2020 průměrně 6,8 dne, zahraniční hosté zde přitom pobývali o něco kratší dobu (5,2 dne) než rezidenti (7,1 dne). Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Hl. města Prahy (3,2 dne).

Omezení mezinárodního pohybu osob ovlivnilo příjezdový cestovní ruch a mělo za následek snížení počtu hostů a zároveň změnu hostů z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů. Do našeho kraje přijížděli většinou návštěvníci z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o hosty z Německa. Těch do našeho kraje v průběhu 4. čtvrtletí roku 2020 zavítalo 2 559, což představuje propad o 105 111 oproti 4. čtvrtletí roku 2019. Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili návštěvníci ze Slovenska, kterých přijelo 591, což je o 2 498 méně než ve stejném období minulého roku.

Zdroj: ČSU

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře