Cizinci v Karlovarském kraji 
K 31. 12. 2021 žilo v Karlovarském kraji celkem 21 304 cizinců, to představuje 7,5 % z celkového počtu obyvatel kraje a zároveň se jedná o druhý největší podíl mezi regiony ČR po Hlavním městě Praze. Nejpočetnější skupinu tvořili Vietnamci (30,8 %), dále potom Ukrajinci (19,7 %), Slováci (10,5 %), Rusové (10,2 %) a Němci (8,3 %). Zaměstnaných cizinců bylo v Karlovarském kraji celkem 20 562, z toho 9 069, tj. 44,1 % byly ženy.

Podle výsledků Ředitelství služby cizinecké policie žilo v Karlovarském kraji k 31. 12. 2021 celkem 21 304 cizinců, z nichž 45,4 % byly ženy. V roce 2021 se jejich počet oproti minulému roku snížil o 728 osob, tj. o 3,3 %. Ve většině regionů ČR došlo naopak ve srovnání s minulým rokem k navýšení počtu cizinců, nejvyšší nárůst pak byl zaznamenán ve Zlínském (o 10,2 %) a v Jihomoravském kraji (o 9,0 %).

Současně s počtem narůstá i podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel. Nejvyšší podíl cizinců vykazuje dlouhodobě Hlavní město Praha (18,5 %). V Karlovarském kraji je pravidelně tento podíl druhý nejvyšší (v roce 2021 spolu s Plzeňským krajem), na konci roku 2021 činil 7,5 %. Meziročně se tak v našem kraji podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel nezměnil. Ve většině regionů ČR jsme mohli sledovat navýšení podílu cizinců ve srovnání s minulým rokem, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Hlavním městě Praze, a to o 1,4 procentního bodu.

Mezi okresy Karlovarského kraje vykazují vysoký počet cizinců okresy Karlovy Vary a Cheb, naopak v okrese Sokolov žije pouze 13,0 % všech cizinců v kraji.

Meziroční nárůst počtu cizinců vykázalo 62 okresů v ČR. Nejvýraznější nárůst pak okres Brno-město (o 4 518). V našem kraji mírně vzrostl počet cizinců pouze v okrese Cheb (o 31, tj. o 0,4 %). Naopak nejvýraznější pokles vykázal okres Sokolov, a to o 489 osob, tj. o 15,0 %.

Zaměříme-li se na věkovou strukturu cizinců, pobývajících na území Karlovarského kraje, tak zjistíme, že téměř polovina 10,5 tis. jich byla ve věku mezi 30 a 54 lety. Mezi cizinci bylo 12,6 % dětí do 14ti let. Průměrný věk cizinců činil 40,8 let, muži přitom vykazovali vyšší průměrný věk (41,4 roku) než ženy (40,1 let). V posledních deseti letech se průměrný věk cizinek-žen zvýšil o 3,9 roku a cizinců-mužů o 3,6 roku.

Nejpočetnější skupinu cizinců v Karlovarském kraji tvořili Vietnamci, kterých zde žilo podle údajů z Ředitelství služby cizinecké policie k 31. 12. 2021 celkem 6 552. To je 30,8 % všech cizinců v našem regionu. Mezi další nejvíce zastoupené skupiny cizinců patřily osoby z Ukrajiny (19,7 %), Slovenska (10,5 %), Ruska (10,2 %) a Německa (8,3 %).

V meziokresním srovnání vykazoval nejvyšší počet cizinců okres Karlovy Vary (9 767), mnoho jich našlo i svůj domov v okrese Cheb (8 773). Naproti tomu v sokolovském okrese žije pouze 13 % z celkového počtu cizinců v našem kraji.

Nejvyšší podíl na celkovém počtu obyvatel tvoří cizinci v okrese Cheb. V tomto okrese žije dlouhodobě vysoký počet Vietnamců, na konci roku 2021 jich zde bylo 3 314, což představuje 37,8 % všech zde žijících cizinců. Zároveň to představuje polovinu z celkového počtu Vietnamců žijících na území Karlovarského kraje. Z věkové struktury vietnamské populace je patrné, že občané z Vietnamu zde našli nový domov a zakládají rodiny.

V okrese Karlovy Vary jsou vedle vietnamské populace zastoupeny výrazněji také Ukrajinci (2 194, tj. 22,5 % všech cizinců v okrese) a Rusové (1 642, tj. 16,8 % všech cizinců v okrese). To představuje 52,2 % všech Ukrajinců a dokonce 75,3 % všech Rusů žijících na území Karlovarského kraje.

Ve sledovaném období bylo v Karlovarském kraji zaměstnáno celkem 20 562, z toho 9 069, tj. 44,1 % žen. K 31. 12. 2021 evidovaly úřady práce v našem kraji celkem 15 887 cizinců, z toho 7 238 tvořily ženy. Platné živnostenské oprávnění mělo celkem 4 675, tj. 22,7 % z celkového počtu zaměstnaných cizinců v kraji.

Z okresů našeho kraje vykazoval nejvíce zaměstnaných cizinců okres Cheb (10 372), naopak nejméně cizinců bylo zaměstnaných v okrese Sokolov (1 829).

Zdroj a foto: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře