Cestovní ruch - Návštěvnost v Karlovarském kraji,Využijte finanční příspěvek na pobyty v Karlovarském kraji

Cestovní ruch – Ve 3. čtvrtletí roku 2021 se návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Karlovarského kraje ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšila.

Meziročně doznal nárůst počet příjezdů o 9,7 % a počet přenocování o 8,9 %. V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem ČR, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,9 %. Na celkovém počtu přenocování v našem kraji participovali nerezidenti pouze 24,8 %, oproti 3. čtvrtletí roku 2020 došlo k poklesu tohoto podílu, a to o 2,6 procentního bodu.

Ve 3. čtvrtletí letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje ubytovalo celkem 398 624 hostů, jejich počet se tak oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 35 340, tj. o 9,7 %. Na tomto nárůstu se podíleli domácí hosté, kterých přijelo o 40 378, tj. o 15,5 % více než ve 3. čtvrtletí roku 2020. Naopak u hostů, kteří k nám přijeli ze zahraničí, došlo ve stejném období k poklesu o 4,9 %, za tímto poklesem mohou být opatření související s pandemií onemocnění COVID–19.

V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj sedmým nejnavštěvovanějším regionem České republiky, podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,9 %. Více hostů zavítalo jen do Hl. města Prahy, Jihočeského, Jihomoravského, Královéhradeckého, Středočeského a Libereckého kraje.

Do hromadných ubytovacích zařízení na území České republiky přijelo 6,7 milionu hostůcož meziročně představovalo zvýšení o 12,5 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 10,4 %, resp. o 22,3 %).

V Karlovarském kraji činil počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí roku 2021 celkem 1 484 164 nocí, ve srovnání s 3. čtvrtletím roku 2020 je to 8,9 % více. V tomto navýšení se odrazil poměrně výrazný nárůst počtu přenocování domácích hostů (o 12,8 %). Hosté ze zahraničí trávili v hromadných ubytovacích zařízeních v našem kraji naopak o 1,3 % méně nocí než ve stejném období minulého roku. Na celkovém počtu přenocování se výrazně podíleli hosté z České republiky. Cizinci se, vzhledem ke ztíženým podmínkám cestování, ve 3. čtvrtletí roku 2021 na celkovém počtu přenocování podíleli pouhými 24,8 %.

V hromadných ubytovacích zařízeních v České republice bylo ve 3. čtvrtletí 2021 evidováno celkem 19,4 mil. přenocování, což bylo o 11,0 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů se zvýšil o 9,1 %, nerezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 21,8 % více nocí než vloni. Nejvíce nocí strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje (2 484,4 tis.). K meziročnímu nárůstu počtu přenocování došlo ve všech regionech České republiky bez výjimky.

Návštěvníci Karlovarského kraje zde strávili ve 3. čtvrtletí roku 2021 průměrně 4,7 dne. Průměrná doba pobytu hostů v našem kraji je nejdelší ze všech regionů České republiky a průměr ČR převyšuje o 0,8 dne. Naopak nejkratší dobu trávili ve sledovaném období hosté v Hl. městě Praze (3,2 dne).

Omezení mezinárodního pohybu osob ovlivnilo příjezdový cestovní ruch a mělo za následek změnu hostů z hlediska národnostní struktury zahraničních turistů. Do našeho kraje přijížděli většinou návštěvníci z Evropy. Z důvodu příhraniční blízkosti šlo převážně o hosty z Německa. Těch do našeho kraje v průběhu 3. čtvrtletí roku 2021 zavítalo 61 940, což představuje pokles o 14 079, tj. o 18,5 %, oproti 3. čtvrtletí roku 2020. Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístili návštěvníci ze Slovenska, kterých přijelo 6 146, což je o 1 575, tj. o 34,5 % více než ve stejném období minulého roku.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře