Ceny nemovitostí v Karlovarském kraji a jejich vývoj
Ceny nemovitostí v Karlovarském kraji Ve tříletém období 2019 až 2021 vzrostla průměrná kupní cena rodinného domu v Karlovarském kraji na 29 064 Kč/m2. Růstový trend vykazovala také průměrná kupní cena bytů, která se během sledovaného období zvýšila dokonce o 40,6 % na 29 893 Kč/m2. Cenový nárůst se nevyhnul ani cenám stavebních pozemků, které meziročně vzrostly ve všech regionech ČR.

Index jejich průměrné cenové hladiny roste kontinuálně a ve dvou posledních letech 2020 a 2021 dokonce ještě rychleji, než tomu bylo v uplynulém období. Shrneme-li stav cen nemovitostí v Karlovarském kraji v letech 2019 až 2021 jedinou větou, můžeme konstatovat, že byly celorepublikově podprůměrné a vykazují, podobně jako v ostatních krajích ČR, rostoucí tendenci.

Koncem roku 2022 vydal Český statistický úřad publikaci Ceny nemovitostí – 2019 až 2021. Jde o novou publikaci, která plynule navazuje na zrušenou, původně v pravidelných tříletých intervalech  vydávanou publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Její data byla založena výlučně na údajích pořizovaných finančními úřady obsažených v daňových přiznáních, tj. cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a cenách sjednaných v případě jejich prodeje. Změnou legislativy však došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a v důsledku toho tak stávající datový zdroj zanikl. Zdrojem dat nové publikace jsou údaje ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální).

Hlavním cílem nové publikace je poskytnout informace o cenové hladině bytů a rodinných domů v České republice, a to dle jejich druhu, polohy a dalších rozhodujících faktorů včetně jejich rozložení v čase. Na rozdíl od předchozího zdroje však již nejsou k dispozici spolehlivé zdroje k vytváření cenových statistik stavebních pozemků a bytových domů.

Rodinné domy

Průměrná kupní cena rodinného domu v Karlovarském kraji dosahovala ve tříletém období 2019 až 2021 výše 29 064 Kč/m2. V mezikrajském srovnání tak jde o čtvrtou nejnižší hodnotu, která se pohybovala 9 281 Kč/ m2 pod průměrem ČR (38 345 Kč/m2). Nižší průměrnou kupní cenu za 1 m2 zaznamenal již pouze kraj Zlínský (28 428 Kč/m2), Olomoucký (28 777 Kč/m2) a Ústecký (28 891 Kč/m2).

Průměrná výše kupní ceny se v průběhu let vyznačuje rostoucím trendem, a to ve všech regionech ČR bez výjimky. Během tříletého období 2019 až 2021 vzrostla její hodnota v Karlovarském kraji o více než čtvrtinu (o 27,4 %) a nárůst celorepublikového průměru tak převyšoval o 2,7 procentního bodu. Nejvýznamnější navýšení průměrné kupní ceny, téměř o polovinu, zaznamenalo ve sledovaném období Hl. město Praha (o 46,6 %), naopak nejméně si při nákupu rodinných domů připlatili obyvatelé Pardubického kraje, a to o pětinu (o 20,5 %).

Přestože se počet převodů rodinných domů v Karlovarském kraji zvýšil v porovnání s předchozím obdobím let 2017 až 2019 více než dvojnásobně (2,2 krát), vykázal náš region v mezikrajském srovnání tradičně jejich nejnižší počet (577 převodů). Nejvyšší počet těchto převodů, více než jedna třetina z jejich celkového počtu v regionu, se uskutečnil v okrese Cheb (210 převodů).

Z dostupných informací vyplývá, že rodinné domy se v letech 2019 až 2021 prodávaly za nejvyšší průměrnou kupní cenu v okrese Karlovy Vary, a to za 32 440 Kč/m2. V tomto okrese se také nacházely rodinné domy s největší průměrnou plochou (103 m2). Naopak nejnižší průměrnou kupní cenu rodinných domů vykázal ve sledovaném období okres Sokolov (26 929 Kč/m2), ve kterém se současně uskutečnil nejnižší počet jejich převodů.

Zaměříme-li se na vztah výše kupní ceny a velikosti obcí, ve kterých se rodinné domy kupovaly, zjistíme, že nejvyšší průměrná kupní cena byla zaznamenána v největších obcích do 50 tis. obyvatel (30 746 Kč/m2), zatímco nejnižší hodnoty dosahovala u obcí s počtem obyvatel v rozmezí 2 000–9 999 (28 253 Kč/m2).

Byty

Ve tříletém období 2019 až 2021 vzrostla v Karlovarském kraji průměrná kupní cena bytu na úroveň 25 478 Kč/m2. V mezikrajském srovnání tak šlo o druhou nejnižší hodnotu, která se pohybovala hluboko pod celorepublikovým průměrem ČR (46 408 Kč/m2) a představovala pouze 54,9 % jeho hodnoty. Levněji bylo možné koupit 1 m2 bytu již jen v Ústeckém kraji (25 469 Kč/m2). Naopak nejdražší byty bylo možné pořídit tradičně v Hl. městě Praze a v Jihomoravském kraji, kde se 1 m2 kupoval v průměru za 88 629 Kč/m2, resp. za 48 273 Kč/m2

Podobně jako u cen rodinných domů, tak i v případě nákupu bytů zaznamenala jejich průměrná kupní cena v průběhu sledovaného tříletého období 2019 až 2021 významný nárůst, a to opět ve všech regionech ČR bez výjimky.

V Karlovarském kraji vzrostla průměrná kupní cena 1 m2  o  více než dvě pětiny (o 40,6 %) z 21 256 Kč/mv roce 2019 na 29 893 Kč/mv roce 2021 a v mezikrajském srovnání tak zaznamenala šestý nejnižší nárůst. Na růst průměrné kupní ceny ČR nedosahovala o 2,6 procentního bodu. Nejvýraznějšího navýšení ve sledovaném tříletém období dosáhla průměrná kupní cena bytu v Ústeckém kraji, kde si kupující museli připlatit za 1 m2 dokonce o více než polovinu (o 53,4 %), naopak nejnižší nárůst průměrné kupní ceny zaznamenalo Hl. město Praha (o 31,9 %).

V Karlovarském kraji dosáhla v letech 2019 až 2021 průměrná kupní cena bytu nejvyšší úrovně v okrese Karlovy Vary, ve kterém se kupovaly bytové jednotky průměrně za 27 662 Kč/m2. Nejnižší úrovně dosáhla průměrná kupní cena bytů tradičně v okrese Sokolov, ve kterém bylo možné pořídit 1 mbytového prostoru v průměru za 19 101 Kč.

Nárůst počtu převodů bytů byl v našem regionu ještě významnější než  u rodinných domů a jejich počet se při srovnání dvou tříletých období navýšil téměř pětinásobně (ze 716 převodů v letech 2017–2019 na 3 340 převodů v období 2019–2021). Nejvyšší nárůst počtu převodů bytů byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, ve kterém dosáhl dokonce téměř devítinásobku hodnoty uplynulého sledovaného období.

Nejnižších hodnot dosahovala průměrná kupní cena u obcí do 2 000 obyvatel (19 543 Kč/m2), naopak nejvíce zaplatili kupující v obcích s počtem obyvatel v rozmezí 10 000–49 999, a to v průměru 26 836 Kč/m2.

Stavební pozemky

Ceny stavebních pozemků se v Karlovarském kraji během sledovaného tříletého období 2019 až 2021 pohybovaly, stejně jako u jiných druhů nemovitostí, nad cenovou hladinou roku 2015 a nadále vykazují dlouhodobě rostoucí tendenci.

Index průměrné cenové hladiny stavebních pozemků v Karlovarském kraji v jednotlivých letech 2017 až 2021 zaznamenal ve srovnání s rokem 2015 absolutně nejvyšší nárůst v roce 2021, ve kterém dosáhl navýšení o téměř 58 procentních bodů. Nejrychleji rostly ceny stavebních pozemků v posledních dvou letech 2020 a 2021.

Zdroj: ČSÚ. Další informace k cenám nemovitostí lze nalézt v publikaci Ceny nemovitostí v letech 2019 – 2021.

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře