Bytová výstavba v Karlovarském kraji v roce 2020
Bytová výstavba – V roce 2022 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 845 nových bytů, což představuje meziroční pokles o 10,5 %. Jedná se o třetí největší pokles v rámci celé ČR. Ve stejném období bylo v Karlovarském kraji dokončeno 926 bytů, což bylo o 321 bytů, tj. o 53,1 % více než v předcházejícím roce.

V České republice byla v roce 2022 zahájena výstavba 41 546 bytů, což je o 7,7 % méně než v minulém roce. V porovnání s rokem 2021 se zvýšil počet zahájených bytů v pěti krajích ČR. Největší meziroční nárůst byl vykázán v Olomouckém kraji (o 33,4 %), dále následovaly kraje Moravskoslezský (o 22,8 %) a Ústecký (o 21,4 %). Největší pokles o 38,7 %, tj. o 3 652 bytů, zaznamenalo Hlavní město Praha. Počet zahájených bytů v rodinných domech v ČR ve sledovaném roce klesl pod úroveň roku 2021 o 5,5 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 15,2 %.

V Karlovarském kraji byla v roce 2022 zahájena výstavba celkem 845 bytů, což je o 10,5 % méně než v roce 2021. Jde tak o třetí největší meziroční pokles počtu zahájených bytů mezi všemi regiony ČR. Zahájená bytová výstavba kraje tvořila 2 % celorepublikové výstavby. Většina zahájených bytů v kraji vznikala v nové výstavbě (téměř 80 %), zhruba pětina pak změnou dokončených staveb. Téměř polovina (400, tj. 47,3 %) výstavby v nových bytů byla zahájena v nových rodinných domech a necelá třetina v nových bytových domech. Jen velmi malá část nově zahájené bytové výstavby probíhá v nebytových prostorách (zhruba 4 %).

V meziokresním srovnání bylo nejvíce bytů zahájeno v okrese Karlovy Vary (452 bytů, tj. 53,5 % všech zahájených bytů v kraji). Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov a to pouhých 13,1 % všech zahájených bytů v kraji. V porovnání s rokem 2021 došlo ve všech okresech našeho kraje k poklesu zahájené výstavby. Nejvýrazněji pak v okrese Cheb o 19,4 %.

V České republice bylo v roce 2022 dokončeno 39 460 bytů, což je o 4 879 bytů, tj. o 14,1 % více než v předcházejícím roce. Zároveň se jedná o nejvyšší počet dokončených bytů od roku 2007. Meziročně se zvýšil počet dokončených bytů ve většině krajů, nejvýrazněji v Karlovarském (o 53,1 %) a Olomouckém kraji (o 35,7 %), více než pětinový nárůst vykázalo Hlavní město Praha a kraje Středočeský a Liberecký. Meziroční pokles dokončených bytů byl zaznamenán pouze v Jihomoravském kraji (o 2,9 %) a v Kraji Vysočina (o 2,8 %). V absolutních počtech se nejvíce bytů dokončilo ve Středočeském kraji (7 896 bytů, tj. 20,0 % všech dokončených bytů v republice).

V Karlovarském kraji bylo ve sledovaném období dokončeno celkem 926 bytů, což oproti loňskému roku představuje výrazný nárůst (o 53,1 %). Jedná se o  nejvyšší navýšení v rámci celé ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 39 procentních bodů. Více než 45 % všech dokončených bytů v našem kraji se nachází v nových rodinných domech.

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Cheb (406 bytů, tj. 43,8 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (137 bytů, tj. 14,8 % všech dokončených bytů). Ve všech okresech se shodně jednalo nejčastěji o byty v nových rodinných domech. Téměř 80 % všech bytů dokončených v nebytových prostorách kraje se nacházelo v okrese Cheb.

Zdroj: ČSÚ, Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení – časové řady

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře