Bytová výstavba v Karlovarském kraji v roce 2020
V roce 2020 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 726 nových bytů, což představuje meziroční pokles o 23,3 % (o 221 bytů). Jedná se o třetí největší pokles v rámci celé ČR. Ve stejném období bylo v Karlovarském kraji dokončeno 550 bytů, což bylo o 134 bytů, tj. o 19,5 % méně než v uplynulém roce.

V České republice byla v roce 2020 zahájena výstavba 35 253 bytů, což je o 8,9 % méně než v předchozím období. Meziročně bylo zaznamenáno snížení počtu zahájených bytů u více než poloviny regionů ČR, přičemž největší pokles evidovalo Hl. město Praha, kde se počet zahájených bytů propadl oproti předchozímu období o celou jednu třetinu. Významnější nárůst vykázal pouze Plzeňský kraj, který zaznamenal v počtu zahájených bytů oproti roku 2019 více než čtvrtinové navýšení (o 27,1 %).

V Karlovarském kraji byla v roce 2020zahájena výstavba celkem 726 bytů, což je o 23,3 % méně než v roce 2019. Jde tak o třetí největší meziroční pokles počtu zahájených bytů mezi všemi regiony ČR a na celorepublikový průměr nedosáhl Karlovarský kraj o 14,5 procentního bodu. Nižší hodnotu indexu ve srovnání s předchozím obdobím vykázalo již pouze Hl. město Praha a Liberecký kraj. Zahájená bytová výstavba kraje tvořila pouze 2,1 % celorepublikové výstavby, což kraj suverénně zařadilo v mezikrajském srovnání na poslední příčku.

Více než polovina (55,4 %) bytové výstavby v našem kraji byla zahájena v okrese Karlovy Vary, nejčastěji se jednalo o byty v nových bytových domech. Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov (11,2 % všech zahájených bytů v Karlovarském kraji).

V České republice bylo v roce 2020 dokončeno 34 432 bytů a proti předchozímu roku tak došlo k poklesu dokončené bytové výstavby o 5,4  %. Úbytek počtu dokončených bytů byl oproti předchozímu roku zaznamenán téměř ve všech regionech ČR s výjimkou kraje Moravskoslezského, Olomouckého a Kraje Vysočina. Největší pokles, a to o více než čtvrtinu (25,1 %), vykázal Jihočeský kraj.

V Karlovarském kraji bylo v roce 2020 dokončeno celkem 550 bytů, což oproti stejnému období loňského roku představuje téměř pětinový pokles (o 19,5 %). V mezikrajském srovnání se tak náš kraj po Jihočeském kraji umístil na druhém místě pomyslného žebříčku a na celorepublikový průměr  nedosáhl o 14,1 procentního bodu.  Většina dokončených bytů Karlovarského kraje se ve sledovaném období nacházela v nových rodinných domech (70,7 % všech dokončených bytů).

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (276 bytů, tj. 50,2 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (115 bytů, tj. 20,9 % všech dokončených bytů). Ve všech okresech se shodně jednalo převážně o byty v nových rodinných domech.

Zdroj: Český statistický úřad

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře