Bytová výstavba v Karlovarském kraji v roce 2020
Bytová výstavba v Karlovarském kraji – V 1. pololetí 2022 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 536 nových bytů, což představuje meziroční nárůst o 25,8 %. Jedná se o třetí největší nárůst v rámci celé ČR. Ve stejném období bylo v Karlovarském kraji dokončeno 352 bytů, což bylo o 70 bytů, tj. o 24,8 % více než ve stejném období roku 2021.

V České republice byla v 1. pololetí 2022 zahájena výstavba 22 721 bytů, což je o 9,7 % více než ve stejném období minulého roku. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů v deseti regionech ČR, nejvýraznější byl přitom tento nárůst v Olomouckém kraji (o 81,6 %). Naopak největší pokles bytové výstavby vykázal Jihočeský kraj, kde počet zahájených bytů se snížil o 42,5 %.

V Karlovarském kraji byla v 1. pololetí 2022 zahájena výstavba celkem 536 bytů, což je o 25,8 % více než ve stejném období minulého roku. Jde tak o třetí největší meziroční nárůst počtu zahájených bytů mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje nová výstavba v kraji o 16,1 procentního bodu. Zahájená bytová výstavba kraje tvořila 2,4 % celorepublikové výstavby.

V Karlovarském kraji bylo nejvíce zahájené bytové výstavby v okrese Karlovy Vary (53,4 % všech zahájených bytů v kraji), nejčastěji se jednalo o byty v nových bytových domech. Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov (9,7 % všech zahájených bytů v kraji).

V České republice bylo v prvních šesti měsících roku 2022 dokončeno 17 403 bytů, oproti stejnému období předchozího roku se tak dokončená bytová výstavba mírně zvýšila o 2,6 %. Nárůst počtu dokončených bytů jsme mohli sledovat devíti regionech ČR kromě Pardubického (pokles o 24,8  %), Plzeňského (pokles o 14,9 %), Královéhradeckého (pokles o 11,1 %), Hlavního města Prahy (pokles o 7,2 %) a Moravskoslezského (pokles o 2,3  %) kraje.

V Karlovarském kraji bylo ve sledovaném období dokončeno celkem 352 bytů, což je o čtvrtinu více ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Jedná se o druhý nejvyšší navýšení v rámci celé ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 22,2 procentního bodu.  Necelých 80 % všech dokončených bytů v Karlovarském kraji se nachází v nové výstavbě.

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (194 bytů, tj. 55,1 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (75 bytů, tj. 38,7 % všech dokončených bytů). 

Zdroj: ČSÚ, více informací – Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení – časové řady

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře