Vývoj bytové výstavby v Karlovarském kraji
Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 – V prvních třech čtvrtletích roku 2022 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 727  nových bytů, téměř polovina z nich se nacházela v nových rodinných domech (45,9 %). Meziročně zaznamenal Karlovarský kraj v počtu nově zahájených bytů mírný meziroční pokles, a to o 2,7 %. Ve stejném období bylo v kraji dokončeno 541 bytů, což je o 135 bytů více než ve stejném období roku 2021. Ve srovnání s ostatními kraji ČR zaznamenal náš region meziročně nejvyšší nárůst v počtu dokončených bytů, a to přesně o jednu třetinu (o 33,3 %).  

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 evidovaly regiony v ČR v průměru mírný meziroční pokles zahajované výstavby bytů (o 4,7 %). Jejich počet se meziročně snížil v polovině regionů ČR, přičemž nejvyšší, více než třetinový pokles, zaznamenalo Hl. město Praha (o 35,4 %). Naopak nejvýznamněji meziročně vzrostly počty zahájených bytů v kraji Olomouckém, a to o více než polovinu (o50,2 %).

V Karlovarském kraji byla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 zahájena výstavba celkem 727 bytů, což je o 20bytů, tj. o 2,7 %, méně než ve stejném období roku 2021. Náš region byl jedním ze sedmi krajů ČR, které zaznamenaly meziročně pokles, a to dokonce druhý nejnižší. Nižší snížení počtu zahájených bytů vykázal již pouze Jihomoravský kraj (o0,7%).

Více než polovina bytové výstavby v našem kraji byla zahájena v okrese Karlovy Vary (55,4 %), který byl současně jediným okresem, který zaznamenal v počtu zahájených bytů meziroční nárůst (o 13,8 %). Nejčastěji se zde jednalo o výstavbu bytů v nových bytových domech (44,9 %). Nejnižší počet zahájených bytů vykázal tradičně okres Sokolov (79 bytů, tj. 10,9 % všech zahájených bytů v kraji), kde ale zároveň podíl zahájených bytů v nových rodinných domech dosáhl téměř 80 %.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 bylo v Karlovarském kraji dokončeno celkem 541 bytů, což oproti stejnému období loňského roku představuje třetinový nárůst (o 33,3 %). Toto meziroční navýšení bylo současně v mezikrajském srovnání ze všech krajů nejvyšší a převyšovalo  celorepublikový průměr o 22,3 procentního bodu. Meziroční nárůst počtu dokončených bytů zaznamenala oproti předchozímu roku většina regionů ČR, pokles evidovaly pouze ve třech z nich, a to v kraji Pardubickém, Plzeňském a v Kraji Vysočina.

Více než polovina dokončených bytů se ve sledovaném období v našem kraji nacházela v nových rodinných domech (53,0 % všech dokončených bytů). V mezikrajském srovnání jde o čtvrtý nejnižší podíl dokončených bytů v rodinných domech v rámci celé ČR, který se nijak nevymyká průměru ČR (52,3 %).

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (293 bytů, tj. 54,2 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno tradičně v okrese Sokolov (109 bytů, tj. 20,1 % všech dokončených bytů v kraji). Přestože byl v okresech Sokolov i Cheb zaznamenán v počtu dokončených bytů také meziroční nárůst, nebyl zde ve sledovaném období dokončen žádný byt v novém bytovém domě.

Zdroj: ČSÚ, Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení – časové řady

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře