Bytová výstavba v Karlovarském kraji v roce 2020
Bytová výstavba: V 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 747 nových bytů, z toho téměř polovina v nových rodinných domech (49,0 %). V mezikrajském srovnání tak Karlovarský kraj zaznamenal v počtu nově zahájených bytů druhý nejvyšší nárůst, a to o 35,3 %. Ve stejném období bylo v kraji dokončeno 406 bytů, což je o 2 byty méně než ve stejném období roku 2020. Karlovarský kraj byl jedním ze 4 regionů, ve kterých se počet dokončených bytů meziročně snížil.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 byl v ČR celkově zaznamenán téměř pětinový meziroční nárůst zahajované výstavby bytů. Počet zahájených bytů meziročně vzrostl ve většině regionů ČR, přičemž největší navýšení, téměř dvoutřetinové, zaznamenalo Hl. město Praha (o 65,0 %). Naopak nejvýznamněji poklesla zahájená bytová výstavba v kraji Olomouckém, a to o 18,5 %.

V Karlovarském kraji byla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 zahájena výstavba celkem 747 bytů, což je o 195 bytů, tj. o 35,3 % více než ve stejném období roku 2020. V mezikrajském srovnání tak náš kraj zaznamenal druhé nejvyšší navýšení v počtu nově zahájených bytů. Vyšší nárůst vykázalo pouze již zmíněné Hl. město Praha.

Většina bytové výstavby (47,4 %) v našem kraji byla zahájena v okrese Karlovy Vary a to i přesto, že byl současně okresem, ve kterém byl meziroční nárůst bytové výstavby v okresním srovnání nejnižší (o 25,1 %). Nejčastěji se jednalo o výstavbu bytů v nových rodinných domech. Nejnižší počet zahájených bytů vykázal tradičně okres Sokolov (91 bytů, resp. 12,2 % všech zahájených bytů v kraji).

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 bylo v Karlovarském kraji dokončeno celkem 406 bytů, což oproti stejnému období loňského roku představuje nevýznamný pokles, a to o 0,5 %. Pokles počtu dokončených bytů byl oproti předchozímu roku zaznamenán ve čtyřech krajích ČR, tj. kromě Karlovarského regionu také v kraji Zlínském, Středočeském a Jihočeském.  Naopak nejvyšší meziroční nárůst dokončených bytů vykázal Kraj Vysočina, a to téměř o jednu čtvrtinu (o 24,9 %). V celé ČR došlo k meziročnímu nárůstu počtu dokončených bytů o 4,2 %.

Více než dvě třetiny dokončených bytů se ve sledovaném období v našem kraji nachází v rodinných domech (68,0 % všech dokončených bytů). V mezikrajském srovnání jde o šestý nejvyšší podíl dokončených bytů v rodinných domech v rámci celé ČR (průměr ČR = 55,8 %).

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (177 bytů, tj. 43,6 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno opět v okrese Sokolov (93 bytů, tj. 22,9 % všech dokončených bytů v kraji). Sokolov byl však současně okresem, ve kterém byl meziročně zaznamenán nejvyšší nárůst počtu dokončených bytů, a to o 17,7 %. 

Zdroj a více informací: Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení – časové řady

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře