Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka práce

Aktuální nezaměstnanost – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci července 2021 celkem 9 955 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 379 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR (5,00 %). Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,74 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 7. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 9 955 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 379, tj. 94,2 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 4,5 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (52,2 %, tj. 5 201). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 314 (3,2 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 963 osob se zdravotním postižením.

Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání byl ve věku 55 až 59 let (13,9 % všech uchazečů), následovali uchazeči ve věkových kategoriích 45 až 49 let a 50 až 54 let (shodně 11,4 % všech uchazečů). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,0 let a nezaměstnaní byli o 1,2 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 4 404, tj. 44,2 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 413 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 5,9 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci července 2021 okres Karlovy Vary (976, tj. 40,4 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 970 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci července 2021 hodnoty 5,00 %. Po Ústeckém a Moravskoslezském kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 1,29 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,35%) a Královéhradeckém kraji (2,76 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,84 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 72. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Ostrava, Ústí nad Labem a Chomutov.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,79 %), který se umístil na 54. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 44 okresech, největší pak v okresech Jeseník (o 7,3 %) a Jindřichův Hradec (o 6,3 %), naopak nárůst byl zaznamenán ve zbývajících 33 okresech, nejvyšší v okresech Pelhřimov (o 4,5 %) a Jihlava (o 4,4 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji pak v okrese Karlovy Vary (o 5,3 %).

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 733 volných pracovních míst, z toho 16,0 % pro absolventy a mladistvé a 3,2 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 13,7 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,21, resp. 2,03). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,74, což je třetí nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,98 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,76). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,33) a Plzeňském kraji (0,37).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,84 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 4,82 uchazeče.

Zdroj: Český statistický úřad

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře