Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka volných pracovních míst

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci září 2020 celkem 10 024 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 460 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 5,02 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 2,17 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 10. 2020 evidováno na úřadech práce celkem 10 024 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 460, tj. 94,4 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně nepatrně zvýšil o 0,2 %. Přibližně polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (50,6 %, tj. 5 077). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 527 (5,3 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 843 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 46,6 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,8 let a nezaměstnaní byli o 0,3 roku mladší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 10. 2020, zjistíme, že 42,2 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 227). K 31. 10. 2020 bylo evidováno na úřadech Karlovarského kraje 33,2 % všech uchazečů o zaměstnání po dobu do třech měsíců a došlo tak k výraznému nárůstu tohoto podílu oproti stejnému období minulého roku. Toto bylo pravděpodobně ovlivněno mimořádnou situací na pracovním trhu v souvislosti s koronavirovou pandemií. Ve srovnání s koncem února letošního roku došlo v posledních sedmi měsících k  nárůstu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 11,3 % (z 2 994 k 29. 2. 2020 na 3 331 k 31. 10. 2020).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 796 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k nárůstu těchto uchazečů o 2,6 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 315, tj. 47,0 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 435 Kč.

V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj k uvedenému datu třetího nejvyššího podílu nezaměstnaných (5,02 %) po Moravskoslezském (5,28 %) a Ústeckém (5,23 %) kraji. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v Pardubickém (2,48 %) a Jihočeském kraji (2,65 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 5,51 %. V meziokresním srovnání tak obsadil celkové 72. místo v pomyslném žebříčků okresů.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (3,95 %), který se umístil na 55. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti únoru 2020, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 14. příčce, tak doznal rekordní pokles o 41 příček.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 67 okresech ČR. Největší pak v okresech Rokycany (o 7,4 %), Pelhřimov (o 6,9 %) a Plzeň-město (o 6,1 %).

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve zbývajících 10 okresech ČR. Nejvíce se zvýšil počet nezaměstnaných v okresech Karlovy Vary (o 2,9 %), Praha západ (o 2,4 %), Nymburk (o 1,4 %) a Praha (o 0,8 %).

Okres Karlovy Vary byl jediným okresem Karlovarského kraje, kde došlo k meziměsíčnímu nárůstu nezaměstnanosti, naopak ve dvou zbývajících okresech kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, přičemž nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Sokolov (o 2,6 %).

Na konci sledovaného měsíce roku 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 4 609 volných pracovních míst, z toho 16,4 % pro absolventy a mladistvé a 1,9 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst se tak meziměsíčně snížila, a to o 644, tj. o 12,3 %. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 586) a Plzeňském kraji (6 521). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 223) a Jihomoravském kraji (1 288).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,19). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,17, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,3 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,87). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,38) a  Pardubickém kraji (0,46).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,19 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,63 uchazečů.

Zdroj: Český statistický úřad

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře