V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší nezaměstnanost v celé ČR
Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci ledna 2023 celkem 8 837 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 066 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,48 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,46 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 1. 2023 evidováno na úřadech práce celkem 8 837 uchazečů o zaměstnání, z toho 8 066, tj. 91,3 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 408 tj. o 4,8 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (54,5 %, tj. 4 818). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 436 (4,9 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 899 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci ledna 2023 lidé ve věku 55 až 59 let (1 181 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,5 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 let a nezaměstnaní tak byli o 0,5 roku mladší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 44,5 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 28,2 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 201 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k nárůstu těchto uchazečů o 318 tj. o 16,9 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (923 tj. 41,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 728 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,48 %. Po Ústeckém (5,76 %), Moravskoslezském (5,23 %) a Jihomoravském (4,57 %) kraji se tak jedná o čtvrtý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,59 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán ve Zlínském kraji (3,06 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov

Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 5,11 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 65. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Bruntál, Most, Znojmo, Chomutov, Jeseník, Louny, Ústí nad Labem, Hodonín, Děčín, Ostrava a Brno.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,46 %), který se umístil na 34. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší pak v okresech Jindřichův Hradec (o 18,3 %), Chrudim (o 13,0 %) a Znojmo (o 11,4 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci nárůst, nejvýraznější, pak v okrese Cheb (o 10,0 %).

K 31. 1. 2023 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 053 volných pracovních míst, z toho 792 pro absolventy a mladistvé a 170 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 284 míst, tj. o 4,9 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,61, resp. 2,69). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,46, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,45 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (1,01). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,38) a Středočeském kraji (0,57).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,66 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,06 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ. Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře