V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší nezaměstnanost v celé ČR
Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci prosince 2022 celkem 8 429 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 646 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,24 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,46 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 12. 2022 evidováno na úřadech práce celkem 8 429 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 646, tj. 90,7 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 366 tj. o 4,5 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (55,5 %, tj. 4 681). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 418 (5,0 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 892 osob se zdravotním postižením.

Karlovarský kraj vykazuje čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci prosince 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 148 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,6 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43 let a nezaměstnaní tak byli o 0,3 roku mladší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,1 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 27,3 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 883 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k nárůstu těchto uchazečů o 83 tj. o 4,6 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (784 tj. 41,6 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 354 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,24 %. Po Ústeckém (5,54 %), Moravskoslezském (5,12 %) a Jihomoravském (4,36 %) kraji se tak jedná o čtvrtý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,52 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,86 %) a ve Zlínském kraji (2,89 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov

Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,95 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 65. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Bruntál, Most, Chomutov, Znojmo, Louny, Ústí nad Labem, Jeseník, Hodonín, Děčín, Ostrava a Brno.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,11 %), který se umístil na 29. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve většině okresů ČR se počet nezaměstnaných v prosinci ve srovnání s předcházejícím měsícem zvýšil, nejvíce pak v okresech Jeseník (o 23,2 %) a Chrudim (o 18,6 %). Naopak meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán pouze v okrese Praha-západ (o 0,2 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci nárůst, nejvýraznější, pak v okrese Cheb (o 8,3 %).

K 31. 12. 2022 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 769 volných pracovních míst, z toho 769 pro absolventy a mladistvé a 173 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala mírný meziměsíční nárůst o 71 míst, tj. o 1,2 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,42, resp. 2,42). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,46, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,52 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,94). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,37) a Středočeském kraji (0,54).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,64 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,03 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře