V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší nezaměstnanost v celé ČR
Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci listopadu 2022 celkem 8 063 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 299 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,05 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,42 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 11. 2022 evidováno na úřadech práce celkem 8 063 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 299, tj. 90,5 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 71, tj. o 0,9 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (56,6 %, tj. 4 564). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 449 (5,6 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 882 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci listopadu 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 092 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,5 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 roku a nezaměstnaní tak byli o 0,3 roku mladší než před rokem.

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,77 %.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,4 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 27,0 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 800 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k nárůstu těchto uchazečů o 50 tj. o 2,9 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (755, tj. 41,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 225 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,05 %. Po Ústeckém (5,26 %) a Moravskoslezském (4,87 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,55 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,54 %) a Jihočeském kraji (2,63 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,77 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 66. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Ostrava, Znojmo, Děčín, Hodonín a Brno.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (2,87 %), který se umístil na 29. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve většině okresů ČR se počet nezaměstnaných v listopadu ve srovnání s předcházejícím měsícem zvýšil, nejvíce pak v okresech Jeseník (o 9,7 %) a Klatovy (o 9,6 %). Naopak meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 27 okresech, největší pak v okresech Praha-západ (o 4,2 %) a Pelhřimov (o 4,0 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil, nejvýrazněji pak v okrese Karlovy Vary (o 1,5 %).

K 30. 11. 2022 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 698 volných pracovních míst, z toho 744 pro absolventy a mladistvé a 165 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala mírný meziměsíční nárůst o 61 míst, tj. o 1,1 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,07, resp. 2,26). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,42, což je pátý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,54 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,88). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,37) a Plzeňském kraji (0,51).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,59 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 2,92 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ, Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře