Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci října 2022 celkem 7 992 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 242 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,02 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,42 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 10. 2022 evidováno na úřadech práce celkem 7 992 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 242, tj. 90,6 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 86, tj. o 1,1 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (56,9 %, tj. 4 546). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 497 (6,2 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 905 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci října 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 072 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,4 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 roku a nezaměstnaní tak byli o 0,2 roku mladší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,6 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,7 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 750 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k nárůstu těchto uchazečů o 37 tj. o 2,2 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (718, tj. 41,0 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 175 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,02 %. Po Ústeckém (5,28 %) a Moravskoslezském (4,88 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,54 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,49 %) a Jihočeském kraji (2,57 %).

Z Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov

Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,74 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 66. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Ostrava, Děčín, Brno, Hodonín a Znojmo.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (2,85 %), který se umístil na 30. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve většině okresů ČR se počet nezaměstnaných v říjnu ve srovnání s předcházejícím měsícem snížil, nejvíce pak v okresech Jičín (o 5,2 %) a Rokycany (o 3,9 %). Naopak meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 33 okresech, největší pak v okresech Jeseník (o 4,2 %) a Česká Lípa (o 3,7 %).

V okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil pouze v okrese Sokolov (o 0,5 %), naopak ke zvýšení došlo v okresech Karlovy Vary a Cheb (o 2,4 %, resp. o 1,3 %).

K 31. 10. 2022 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 637 volných pracovních míst, z toho 786 pro absolventy a mladistvé a 160 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala významný meziměsíční pokles o 754 míst, tj. o 11,8 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (2,94, resp. 2,22). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,42, což je čtvrtý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,56 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,86). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,38) a Plzeňském kraji (0,50).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,59 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 2,90 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře