Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci září 2022 celkem 7 906 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 167 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných (3,98 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,24 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 9. 2022 evidováno na úřadech práce celkem 7 906 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 167, tj. 90,7 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 314 tj. o 4,1 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (56,5 %, tj. 4 463). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 468 (5,9 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 899 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci září 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 060 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,4 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 roku a nezaměstnaní tak byli stejně staří jako před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,7 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,8 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 713 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 87 tj. o 4,8 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (709, tj. 41,4 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 198 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 3,98 %. Po Ústeckém (5,27 %), Moravskoslezském (4,94 %) a Jihomoravském kraji (4,01 %) se tak jedná o čtvrtý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,48 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,53 %) a Jihočeském kraji (2,57 %).

Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,78 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 67. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Ostrava, Děčín, Brno a Hodonín.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (2,81 %), který se umístil na 27. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve většině okresů ČR se počet nezaměstnaných v září ve srovnání s předcházejícím měsícem zvýšil, nejvíce pak v okresech Jindřichův Hradec (o 11,2 %) a Česká Lípa (o 9,2 %). Naopak meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 11 okresech, největší pak v okresech Tábor (o 2,7 %) a Semily (o 2,5 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil, nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 6,8 %).

K 30. 9. 2022 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 391 volných pracovních míst, z toho 825 pro absolventy a mladistvé a 178 pro osoby se zdravotním postižením. Meziměsíční nabídka volných pracovních míst se prakticky nezměnila.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (2,89, resp. 2,22). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,24, což je pátý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,40 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,84). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,37) a Plzeňském kraji (0,50).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,48 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 2,92 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře