Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci května 2023 celkem 8 102 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 356 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,08 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,31 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 5. 2023 evidováno na úřadech práce celkem 8 102 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 356, tj. 90,8 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 219j. o 2,6 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (55,9 %, tj. 4 527). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 373 (4,6 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 872 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci května 2023 lidé ve věku 55 až 59 let (1 080 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,3 %. Druhou nejpočetnější skupinou byli uchazeči ve věku 45 až 49 let (932). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,2 let a nezaměstnaní tak byli o 0,4 roku mladší než před rokem. Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech práce našeho kraje 2 449 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje 30,2 % všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k nárůstu počtu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 11,7 % (z 2 192 k 31. 5. 2022 na 2 449 k 31. 5. 2023) a zároveň jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných doznal nárůst o 1,4 procentního bodu.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 46 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 25,6 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 716 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 56 tj. o 2,9 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (682 tj. 39,7 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 735 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,08 %. Po Ústeckém (5,35 %) a Moravskoslezském ( (4,80 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,63 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Jihočeském kraji (2,51 %) a v Kraji Vysočina (2,52 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,68 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 65. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Brno-město, Ostrava, Děčín, Hodonín, Znojmo a Teplice.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,14 %), který se umístil na 45. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve všech okresech ČR se počet nezaměstnaných v květnu 2023 ve srovnání s předcházejícím měsícem snížil, nejvíce pak v okresech Jeseník (o 10,7 %) a Jindřichův Hradec (o 9,7 %).

Také ve všech třech okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci pokles, nejvýraznější, pak v okrese Sokolov (o 3,7 %).

K 31. 5. 2023 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 168 volných pracovních míst, z toho 765 pro absolventy a mladistvé a 194 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala mírný meziměsíční nárůst o 16 míst, tj. o 0,3 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,24, resp. 2,54). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,31, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,42 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,34) a Středočeském kraji (0,51).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,53 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,15 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře