V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší nezaměstnanost v celé ČR
Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci dubna 2023 celkem 8 321 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 567 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,20 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,35 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov

V Karlovarském kraji bylo k 30. 4. 2023 evidováno na úřadech práce celkem 8 321 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 567, tj. 90,9 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 229 tj. o 2,7 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (55,5 %, tj. 4 614). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 392 (4,7 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 883 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci dubna 2023 lidé ve věku 55 až 59 let (1 110 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,3 %. Druhou nejpočetnější skupinou byli uchazeči ve věku 45 až 49 let (969). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,1 let a nezaměstnaní tak byli o 0,6 roku mladší než před rokem. Ke stejnému datu bylo evidováno na úřadech práce našeho kraje 2 495 uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci maximálně tři měsíce, to představuje téměř třetinu všech uchazečů o zaměstnání. Meziročně došlo k nárůstu počtu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 11,4 % (z 2 239 k 30. 4. 2022 na 2 495 k 30. 4. 2023) a zároveň jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných doznal nárůst o 1,6 procentního bodu.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 45,7 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26 % uchazečů. Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 768 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 196 tj. o 10 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (688 tj. 38,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 600 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 4,20 %. Po Ústeckém (5,48 %) a Moravskoslezském ( (4,90 %) kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,63 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán ve Zlínském (2,66 %) a v Jihočeském kraji (2,68 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,90 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 66. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Znojmo, Děčín, Brno-město, Ostrava a Hodonín.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,21 %), který se umístil na 43. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve všech okresech ČR se počet nezaměstnaných v dubnu 2023 ve srovnání s předcházejícím měsícem snížil, nejvíce pak v okresech Jindřichův Hradec  (o 19,4 %) a Břeclav (o 13,5 %).

Také ve všech třech okresech Karlovarského kraje doznal počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci pokles, nejvýraznější, pak v okrese Cheb (o 3,5 %).

K 30. 4. 2023 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 152 volných pracovních míst, z toho 712 pro absolventy a mladistvé a 197 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst se meziměsíčně prakticky nezměnila.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,40, resp. 2,62). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,35, což je šestý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,43 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr. Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,35) a Středočeském kraji (0,52).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,57 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,11 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ / Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře