Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka volných pracovních míst
Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci roku 2020 celkem 10 797 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 261 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 5,45 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 2,43 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v měsíci prosinci největší nezaměstnanost okres Karlovy Vary.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 12. 2020 evidováno na úřadech práce celkem 10 797 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 261, tj. 95,0 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 5,9 % a meziročně dokonce o 86,2 %. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (50,2 %, tj. 5 423). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 476  (4,4 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 919 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 48,2 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,4 let a nezaměstnaní byli o 0,1 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 41,2 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 453). Ke stejnému období bylo evidováno na úřadech Karlovarského kraje 32,5 % všech uchazečů o zaměstnání po dobu do třech měsíců a došlo tak k výraznému nárůstu tohoto podílu oproti stejnému období minulého roku. Toto bylo pravděpodobně ovlivněno mimořádnou situací na pracovním trhu v souvislosti s koronavirovou pandemií. Ve srovnání s minulým rokem došlo k  nárůstu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 24,8 % (z 2 814 k 31. 12. 2019 na 3 506 k 31. 12. 2020).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 199 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k nárůstu těchto uchazečů o 7,3 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 527, tj. 47,7 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 387 Kč.

V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj na konci prosince 2020 třetího nejvyššího podílu nezaměstnaných (5,45 %) po Moravskoslezském (5,55 %) a Ústeckém (5,46 %) kraji. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,92 %) a Královéhradeckém kraji (3,11 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v měsíci prosinci největší nezaměstnanost okres Karlovy Vary. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 6,01 %. V meziokresním srovnání tak tento okres obsadil celkové 70. místo v pomyslném žebříčků okresů, od začátku roku si tak pohoršil o 34 příček.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (4,25 %), který se umístil na 52. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti lednu 2020, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 15. příčce, tak doznal rekordní pokles o 36 příček.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech ČR. Největší pak v okresech Jindřichův Hradec (o 24,6 %), Prachatice (o 23,7 %) a Chrudim (o 19,8 %). V okresech Karlovarského kraje byl nejvýraznější meziměsíční nárůst zaznamenán v okrese Cheb (o 6,2 %).

Na konci roku 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 4 438 volných pracovních míst, z toho 13,9 % pro absolventy a mladistvé a 2,8 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 3,8 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,36). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,43, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,51 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,92). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,39) a  Plzeňském kraji (0,49).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,36 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,33 uchazečů.

Zdroj: Český statistický úřad

Nabídku volných pracovních míst si můžete prohlédnout zde na tomto odkazu – Nabídky práce v Karlovarském kraji
, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře