Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka volných pracovních míst

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci ledna 2021 celkem 11 538 uchazečů o zaměstnání, z toho 11 003 dosažitelných.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 5,85 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 2,71 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 1. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 11 538 uchazečů o zaměstnání, z toho 11 003, tj. 95,4 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 6,9 % a meziročně dokonce o 82,0 %. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (50,2 %, tj. 5 787). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 478  (4,1 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 970 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 48,4 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,4 let a ve stejném období minulého roku byl tento údaj shodný.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 40,9 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 721). Ke stejnému období bylo evidováno na úřadech Karlovarského kraje 32,5 % všech uchazečů o zaměstnání po dobu do třech měsíců.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 645 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k nárůstu těchto uchazečů o 13,9 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 670, tj. 45,8 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 471 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji (5,85 %) vykazoval na konci ledna 2021 nejvyšší hodnotu mezi všemi regiony ČR. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (3,17 %) a Královéhradeckém kraji (3,32 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v lednu 2021 největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 6,43 %. V meziokresním srovnání tak tento okres obsadil celkové 70. místo v pomyslném žebříčků okresů a v porovnání s lednem 2020 si tak pohoršil o 5 příček.

Nabídku volných pracovních míst si můžete prohlédnout zde na tomto odkazu – Nabídky práce v Karlovarském kraji

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (4,60 %), který se umístil na 54. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti lednu 2020, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 15. příčce, tak doznal rekordní pokles o 39 příček.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech ČR. Největší pak v okresech Jindřichův Hradec (o 19,4 %), Písek (o 18,0 %) a Chrudim (o 13,6 %).

V rámci Karlovarského kraje byl nejvýraznější meziměsíční nárůst zaznamenán v okrese Cheb, a to o 7,7 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,56). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,71, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,76 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,95). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,40) a Pardubickém a Plzeňském kraji (shodně 0,52).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,42 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,95 uchazečů.

Zdroj: Český statistický úřad

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře