Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka práce

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci května 2021 celkem 11 228 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 673 dosažitelných.

Karlovarský kraj vykazoval druhý nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR (5,69 %). Na 1 volné pracovní místo připadalo 2,36 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 5. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 11 228 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 673, tj. 95,1 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 4,1 %, naopak  meziročně došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných, a to o 14,2 %. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (51,4 %, tj. 5 774). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 398  (3,5 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 1 009 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 47,5 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,7 let a nezaměstnaní byli o 1,1 roku starší než před rokem.

Nabídku volných pracovních míst si můžete prohlédnout zde na tomto odkazu – Nabídka práce v Karlovarském kraji

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 43,4 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 870).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 029 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 9,3 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci května 2021 okres Karlovy Vary (1 264, tj. 41,7 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 660 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci května 2021 hodnoty 5,69 %. Po Ústeckém kraji se tak jedná o druhý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 1,77 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém kraji (2,55%) a v Kraji Vysočina (2,92 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v květnu 2021 největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 6,50 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 74. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most a Ostrava.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (4,37 %), který se umístil na 55. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl zaznamenán pouze ve dvou okresech ČR. Naopak ve většině okresů došlo k meziměsíčnímu snížení počtu nezaměstnaných osob, největší pokles byl přitom zaznamenán v okresech Jeseník (o 15,0 %) a Jindřichův Hradec (o 13,1 %). Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji v okrese Cheb (o 5,5 %).

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 4 748 volných pracovních míst, z toho 14,8 % pro absolventy a mladistvé a 3,2 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala minimální meziměsíční nárůst o 0,7 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,33). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,36, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,54 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,82). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,36) a Plzeňském kraji (0,40).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,28 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,17 uchazeče.

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zdroj: Český statistický úřad

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře