Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka volných pracovních míst
Nezaměstnanost v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci dubna 2021 celkem 11 705 uchazečů o zaměstnání, z toho 11 176 dosažitelných. Karlovarský kraj, společně s krajem Ústeckým, vykazoval nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR (5,96 %). Na 1 volné pracovní místo připadalo 2,48 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 4. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 11 705 uchazečů o zaměstnání, z toho 11 176, tj. 95,5 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 2,0 % a meziročně o 36,2 %. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (50,8 %, tj. 5 944). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 459  (3,9 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 1 031 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 47,6 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,5 let a nezaměstnaní byli o 0,7 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 43,0 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (5 034).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 3 339 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 6,8 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci dubna 2021 okres Karlovy Vary (1 373, tj. 41,1 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 714 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském a Ústeckém kraji dosáhl na konci dubna 2021 shodně hodnoty 5,96 %. Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 1,86 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,77 %) a Královéhradeckém kraji (3,13 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v dubnu 2021 největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 6,71 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 74. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most a Ostrava.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (4,66 %), který se umístil na 56. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl zaznamenán pouze v pěti okresech ČR. Naopak ve většině okresů došlo k meziměsíčnímu snížení počtu nezaměstnaných osob, největší pokles byl přitom zaznamenán v okresech Svitavy (o 13,4 %) a Jindřichův Hradec (o 12,4 %). Minimální měsíční pokles nezaměstnaných doznaly i všechny tři okresy Karlovarského kraje.

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 4 714 volných pracovních míst, z toho 13,7 % pro absolventy a mladistvé a 3,3 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 5,8 %.

Nabídku volných pracovních míst si můžete prohlédnout zde na tomto odkazu – Nabídka práce v Karlovarském kraji

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,55). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,48, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,61 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,87). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,37) a Plzeňském kraji (0,41).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,33 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,14 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře