Nezaměstnanost v Karlovarském kraji
Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci května 2022 celkem 7 604 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 863 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (3,81 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,16 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 5. 2022 evidováno na úřadech práce celkem 7 604 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 863, tj. 90,3 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 284, tj. o 3,6 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (53,8 %, tj. 4 090). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 345 (4,5 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 878 osob se zdravotním postižením.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 3,81 %. Po Ústeckém (5,09 %) a Moravskoslezském kraji (4,75 %) se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci května 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 116 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,7 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,6 roku a nezaměstnaní byli o 0,9 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že polovina (50,4 %) z nich měla ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,8 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 871 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 74, tj. o 3,8 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (750, tj. 40,1 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 910 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 3,81 %. Po Ústeckém (5,09 %) a Moravskoslezském kraji (4,75 %) se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,62 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,13 %) a Jihočeském kraji (2,24 %).

Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,70 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 69. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Louny, Ostrava a Děčín.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (2,64 %), který se umístil na 32. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve většině okresů ČR se počet nezaměstnaných v květnu 2022 ve srovnání s předcházejícím měsícem snížil, nejvíce pak v okresech Chrudim (o 11,4 %) a Litoměřice (o 11,2 %). Naopak mírný meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve třech okresech Praha – západ (o 0,4 %), Ústí nad Labem (o 0,2 %) a Domažlice (o 0,1 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 4,3 %).

K 31. 5. 2022 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 533 volných pracovních míst, z toho 882 pro absolventy a mladistvé a 173 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 132 míst, tj. o 2,0 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (2,66, resp. 2,05). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,16, což je čtvrtý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,46 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,70). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,27) a Pardubickém kraji (0,41).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,46 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 2,93 uchazeče. Pozitivním zjištěním je, že tento údaj se postupně vrací na hodnotu z období před pandemií onemocnění COVID-19.

Zdroj: ČSÚ: Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře